Fondpolica Otrok

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Amerika > 19.09.2018 1.3146   EUR 11.0773 % 17.1971 % /
KD Balkan > 19.09.2018 2.6666   EUR 2.4433 % -7.2197 % 12.0420 %
KD Bond, obvezniški - EUR > 19.09.2018 18.3591   EUR -0.2559 % 0.5857 % 6.1833 %
KD Dividendni  > 19.09.2018 9.3373   EUR -1.0439 % 3.5786 % 20.9495 %
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad > 19.09.2018 11.5912   EUR -1.8477 % 1.1325 % 18.1570 %
KD Indija - Kitajska, delniški > 19.09.2018 2.1434   EUR -7.7711 % -2.8377 % 21.0960 %
KD Latinska Amerika, delniški > 19.09.2018 1.2312   EUR -8.4269 % -12.0383 % 21.9010 %
KD MM, sklad denarnega trga – EUR > 19.09.2018 53.9711   EUR -0.2939 % -0.3567 % -0.4591 %
KD Novi trgi, delniški > 19.09.2018 6.7561   EUR -8.0815 % -5.0002 % 24.6513 %
KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 19.09.2018 9.3229   EUR 3.7734 % 9.1981 % 28.9474 %
KD Rastko, evropski delniški sklad > 19.09.2018 30.1127   EUR 1.3797 % 5.1252 % 37.0628 %
KD Surovine in energija, delniški > 19.09.2018 5.0960   EUR 6.7538 % 15.1040 % 30.0000 %
KD Tehnologija, delniški > 19.09.2018 13.4118   EUR 11.6859 % 19.2383 % 60.2366 %
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 19.09.2018 2.6977   EUR 5.3172 % -2.6839 % 16.6926 %
KD Vitalnost, delniški > 19.09.2018 2.2746   EUR 9.4189 % 10.3264 % 17.8549 %
KD Vzhodna Evropa, delniški > 19.09.2018 1.1298   EUR -6.2407 % -4.2461 % 18.9263 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 19.09.2018 15.7248   EUR 0.4420 % 4.5928 % 20.9414 %
KD Vrhunski > 19.09.2018 12.8563   EUR 0.4171 % 4.2701 % 17.0990 %

VEP uravnoteženega indeksa pri življenjskih zavarovanjih

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Azija Garant > 30.11.2016 100.0000   EUR 0.2205 % 0.2205 % 6.1571 %
Azija Garant Plus > 31.05.2017 100.0000   EUR 0.4722 % 0.4722 % 7.5269 %
Renta Garant > 30.11.2017 98.5100   EUR -2.0678 % -2.1942 % -5.2788 %

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Azija Garant > 30.11.2016 100.0000   EUR 0.2205 % 0.2205 % 6.1571 %

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Azija Garant > 30.11.2016 100.0000   EUR 0.2205 % 0.2205 % 6.1571 %