Search

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 17.09.2019 2.2309   EUR 9.1545 % 5.7349 % 18.6649 %

List