Search

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Indija - Kitajska, delniški > 16.05.2019 2.2994   EUR 12.5061 % -4.6683 % 41.9383 %

List