Search

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
KD Indija - Kitajska, delniški > 16.07.2019 2.3106   EUR 13.0541 % 1.3199 % 28.3667 %

List