Search

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 18.11.2019 2.3015   EUR 12.6089 % 8.9261 % 23.0749 %

List