AS svetuje

06.12.2018 | 3 min branja | Pokojnina

Kdor začne že s prvo plačo, bo imel dobro dodatno pokojnino

»Bolje, da začnemo varčevati čim prej, kot da si zatiskamo oči in upamo, da bo za nas skrbel nekdo drug. Ne nazadnje si želimo dovolj prihodkov, da po upokojitvi ne bomo v breme nikomur. Vsakdo bi tudi raje pomagal svojim otrokom na poti v samostojnost, kot da bi bil od njih odvisen,« pravi strokovna direktorica Kristina Lipolt. Kako se lotiti varčevanja, da bomo tudi v starosti ustrezno preskrbljeni, preberite v nadaljevanju.

»Morda številke niso najnovejše, a so zelo zgovorne. Skoraj vsak šesti upokojenec v Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine, kar pomeni 78 tisoč revnih upokojencev, med njimi je večina, kar 55 tisoč žensk in 23 tisoč upokojenih moških. O nujnosti varčevanja za dodatno pokojnino, ki jo bomo prejemali poleg državne, in kdaj začeti z varčevanjem, se ni kaj spraševati. Vprašanje je samo, koliko bomo za dodatno varčevanje namenili mesečno in koliko bomo s tem dodatno prihranili pri premiji zaradi davčne olajšave,« je še poudarila Kristina Lipolt. 

Koliko točno prihranim pri dohodnini, če imam približno 1.500 evrov bruto plače in začnem varčevati za dodatno pokojnino po 80 evrov mesečno? 
Letno boste plačali kar 259,20 evra dohodnine manj, kar pomeni, da ste za premijo odšteli samo 58,40 evra mesečno. 
 
Po letu 2013 je postalo pokojninsko varčevanje zanimivo tudi za mlajše. Zaradi možnosti varčevanja v skladih življenjskega cikla je vsakdo lahko začel varčevati v skladu s svojo dovzetnostjo do tveganja. Zakaj je bila potrebna sprememba zakonodaje, če je tveganje varčevalcev večje? 
Zakonodajalec je sledil možnosti večje pričakovane donosnosti zbranega premoženja, ki vpliva na višino privarčevanih sredstev ob vaši upokojitvi. Zajamčena donosnost, ki jo zagotavljajo kritni skladi z jamstvom, je namreč povezana z varnostjo naložb. Praviloma je nižja od drznejših, pretežno delniških naložb, v katere vlagamo sredstva mladih, ki se šele vključijo v pokojninsko varčevanje. Ker varčevanje v skladih življenjskega cikla traja desetletja, to dolgoročno pomeni realno nižje tveganje, kot so ga vključevale dosedanje, zajamčene naložbe. 
 
Ali lahko sam izberem sklad življenjskega cikla? Pri kateri starosti zavarovalnica prenese naša privarčevana sredstva v kritni sklad z zmernejšo naložbeno politiko? 
Da, če želite menjati sklad in vlagati v manj tvegane naložbe, to lahko sporočite zavarovalnici in zamenjate drznejši sklad za umirjenega ali zajamčenega. Sicer pa smo stopnjo tveganosti prilagodili starostnim skupinam zavarovancev. Sredstva so v drznem kritnem skladu do vašega 50. leta, v umirjenem od 50. do 60. leta in v zajamčenem skladu od 60. leta do upokojitve. 
 
Moram sam poskrbeti za prehod v manj tvegan kritni sklad ob dopolnitvi mejne starosti? 
Vam ni treba storiti ničesar, za prenašanje naložb iz drznejšega v varnejši sklad poskrbi zavarovalnica. Ko dopolnite mejno starost, mora zavarovalnica v skladu z zakonodajo vaša sredstva prenesti v manj tvegan kritni sklad v roku treh let. To izvede v najbolj ugodnem trenutku za zavarovanca in vas o prenosu tudi pisno obvesti. Vaše naložbe se samodejno (in brezplačno) prenašajo v kritne sklade z manjšim deležem delnic in bolj umirjeno naložbeno politiko. Z vašo starostjo se veča njihova varnost, saj so po 60. letu do upokojitve znova naložena v garantiranem skladu.
 
Lahko zahtevam izplačilo privarčevanih sredstev, zbranih pred spremembo zakonodaje leta 2013? 
Za sredstva, privarčevana do konca leta 2012, lahko zahtevate izplačilo pod pogojem, da ste bili vključeni v zavarovanje najmanj 10 let. Vendar se vam to nikakor ne izplača, ker bi ob odkupu plačali 1 % izstopnih stroškov in 25 % akontacije dohodnine. Pri obračunu pa bi bila dohodnina za odkupljeni znesek lahko še bistveno višja, glede na vaše ostale prihodke in dohodninski razred, v katerega ste uvrščeni. Glede na to, da gre pri tej obliki zavarovanja za namensko varčevanje, vam priporočamo, da teh sredstev ne odkupite, pač pa jih pustite na svojem osebnem računu, kjer se bodo plemenitila v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla vse do upokojitve, ko boste upravičeni do izplačila pokojninske rente.
 

Vas zanima vaša pokojnina?

Naredite svoj izračun pričakovane pokojnine. 

Preberite več