AS svetuje

22.11.2017 | 2 min branja | Pokojnina

Izkoristite davčno olajšavo in poskrbite za nižjo dohodnino

Spomladi prihodnje leto vas bo v poštnem nabiralniku pričakal informativni izračun dohodnine. Samo do konca letošnjega decembra pa je čas, da si davčno osnovo za odmero dohodnine za leto 2017 znižate z uveljavljanjem davčne olajšave. Vas zanima, kako?
Zakonodajalec poleg splošne in posebnih davčnih olajšav omogoča tudi davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki jo lahko koristijo zaposleni, vključeni v individualno, kolektivno ali drugo obliko varčevanja za dodatno pokojnino.

Dodatni prihodki v času upokojitve

Državna pokojnina že danes marsikomu ne omogoča primernega življenjskega standarda, v prihodnje bodo državne pokojnine še nižje, po napovedih bodo znašale manj kot polovico prihodkov pred upokojitvijo. Država zato spodbuja dodatno pokojninsko varčevanje tudi z davčno olajšavo, s katero si posameznik povrne del vplačanega zneska za pokojninsko varčevanje.
 
Na nižanje državnih pokojnin vpliva podaljševanje življenjske dobe in s tem daljše obdobje izplačil ter nižanje deleža zaposlenih v primerjavi z upokojenci. Trenutno veljavna pokojninska osnova za odmero pokojnine je 63,5 % za ženske (prehodno obdobje do 31. 12. 2019) in 57,25 % za moške. 

Kako izkoristiti davčno olajšavo?

Višino odmerjene dohodnine se lahko zniža z uveljavljanjem davčne olajšave za vplačila v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
 
Znesek davčne olajšave lahko znaša največ 5,844 % zavarovančeve bruto plače, vendar ne več kot 2.819,09 EUR na letni ravni.
Če varčujete kolektivno, ima prednost pri uveljavljanju davčne olajšave delodajalec. Davčno olajšavo lahko uveljavljate samo za znesek, ki ste ga vplačali sami, in skupaj z vplačili delodajalca ne presega zneska davčne olajšave. Smiselno je, da razliko do največjega dovoljenega zneska vplačil doplačate pred koncem leta.

Izračun zneska za vplačilo

Za izračun optimalnega zneska enkratnega vplačila v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za namenom koriščenja maksimalne davčne olajšave boste potrebovali podatke o:
  • bruto plači za letošnje leto (to so vsi prihodki, od katerih so plačani prispevki in akontacija dohodnine; regres, jubilejne nagrade in enkratne solidarnostne pomoči do višine, ki jo določi zakonodajalec so izvzeti) in 
  • podatek o višini vplačil v zavarovanje.
Nato pa: 
  1. svojo bruto plačo na letnem nivoju (enajst že prejetih in eno predvideno) pomnožite s količnikom 0,05844 (5,844 %) in dobili boste znesek, ki ga lahko skupaj z delodajalcem na letni ravni vplačate v zavarovanje, da boste upravičeni do maksimalne davčne olajšave;
  2. seštejte vsa vplačila, ki ste jih že in jih še boste vplačali v tekočem letu, in vsa vplačila, ki jih je že in jih še bo  vplačal delodajalec. Tako boste dobili znesek vseh rednih vplačil do konca tekočega leta;
  3. od izračunanega zneska maksimalne davčne olajšave odštejte svoja vplačila in vplačila delodajalca in dobili boste znesek, ki ga še lahko vplačate, da boste izkoristili maksimalni znesek davčne olajšave, ki vam po zakonu pripada.

Primer izračuna za zavarovanko Jano

Predpostavimo, da znaša letna bruto plača zavarovanke Jane 15.600 EUR. 5,844 % od letne bruto plače je 911,66 EUR, kar je maksimalni znesek, ki ga lahko zavarovanka v letu 2017 vplača v zavarovanje, če želi v celoti izkoristiti davčno olajšavo. Delodajalec in Jana bosta v našem primeru v celem letu v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vplačala 600 EUR (če delodajalec vplačuje 20 EUR mesečno, zavarovanka pa 30 EUR), razlika do maksimalnega zneska vplačila za koriščenje davčne olajšave tako znaša 311,66 EUR. To pomeni, da lahko Jana vplača še 311,66 EUR in bo tako upravičena do maksimalne davčne olajšave. Seveda lahko vplača tudi nižji znesek, glede na svoje trenutne zmožnosti.

Pomoč pri izračunu doplačila za davčno olajšavo

Zavarovanci, ki za dodatno pokojnino varčujejo pri Adriaticu Slovenici, konec novembra prejmejo obvestilo o možnosti doplačila v Pokojninsko varčevanje AS. Do pregleda vplačil v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pa dostopajo na portalu Moj AS
 

Vas zanima vaša pokojnina?

Naredite svoj izračun pričakovane pokojnine. 

Preberite več