Korak 1

Vpišite svojo davčno številko ter datum rojstva, da boste lahko preverili, ali imamo vaše prave podatke.

Datum vpišite v obliki DD.MM.LLLL.