Aktualno

Prijava na razpis kandidature za članstvo v odboru Skupine kritnih skladov ter odboru Kritnega sklada


02.06.2016

Na podlagi 293 člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ul. RS št. 96/2012) in Pokojninskega načrta pokojninsko varčevanje AS – kolektivni za Skupini kritnih skladov in kritni sklad z zajamčenim donosom PN-A01, katerih upravljavec je ADRIATIC SLOVENICA d.d., razpisujemo kandidaturo za članstvo v odboru Skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS – kolektivno ter za članstvo v odboru Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01.

V skladu z določili ZPIZ-2 mora vsak odbor šteti 5 članov, od tega so trije predstavniki članov pokojninskega načrta in dva predstavnika delodajalcev.

Vsi kandidati za člane odbora, ne glede na to, katerih predstavnik so, morajo praviloma izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih je določil upravljavec pokojninskega načrta.

Splošni pogoji so:

  • najmanj VII. stopnja izobrazbe ter vsaj 5 let delovnih izkušenj v gospodarski dejavnosti,

Poleg tega morajo kandidati za člane odbora praviloma izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

  • da z upravljavcem pokojninskega načrta niso povezani na način, ki bi lahko vodil v nasprotje interesov,
  • poslovna etičnost in osebna integriteta,
  • ustrezna strokovna znanja za učinkovito izvajanje funkcije in celovito poslovno znanje s področja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
  • članstvo v pokojninskem načrtu upravljavca.

Merila za ugotavljanje morebitnega obstoja nasprotja interesov, njihovo upravljanje, spremljanje in evidentiranje so opredeljena v Pravilniku o ugotavljanju nasprotij interesov pri financiranju pokojninskega načrta pri upravljavcu pokojninskega načrta.

Izbiro med kandidati za člana odbora izvede upravljavec izmed prijavljenih kandidatov za člana odbora, ki izpolnjujejo predhodno navedene splošne in posebne pogoje.

Če izpolnjujete zgoraj navedene splošne in posebne pogoje in želite biti član zgoraj navedenih odborov izpolnite obrazec Prijava na razpis kandidature za članstvo v odboru skupine kritnih skladov oziroma odboru kritnega sklada ter jo podpisano pošljite najkasneje do 17. 6. 2016 na elektronski naslov pokojnina@as.si oziroma Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., poštni predal 12, 1001 Ljubljana s pripisom »Tim življenjska in pokojninska zavarovanja«.


  • OBR_Prijava_UO_Skladov.pdf (510 kb)