Natisni

Podjetnik AS

Podjetnik AS

Zavarovanje Podjetnik AS je sodobno zavarovanje, ki nudi celovito zaščito pred najpogostejšimi nevarnostmi, ki lahko ogrozijo poslovanje vašega po djetja.


Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenj eno manjšim podjetjem, ki opravljajo gostinsko, trgovsko, frizersko in kozmetično dejavnost ter mnogim pisarniškim dejavnostim.


Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije škodo na zavarovanih nepremičninah in premičninah (v zgradbah oz. poslovnih prostorih in na prostem), ki nastane zaradi požara, obratovalnega zastoja, vloma, razbitja steklenih površin in številnih drugih nevarnosti. S širokim naborom kritij zavarovanj pred odgovornostjo pa zagotavlja kvalitetno zaščito pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb.


Zavarujete lahko:

 • zgradbe ali posamezne poslovne prostore, nadstreške, ograje,
 • opremo v zgradbah in na prostem (stoli, mize, grelci, žlebovi …),
 • zaloge v zgradbah in na prostem,
 • denar v blagajnah, umetniške predmete,
 • sanitarno keramiko, steklene površine, svetlobne napise,
 • odgovornost iz dejavnosti,
 • poslovne stroške in še več.
   

Zavarovalni paketi

V okviru produkta Podjetnik AS izberite enega izmed štirih različnih paketov in svojemu podjetju  zagotovite zaščito po meri:

NADSTANDARDNI OPTIMALNI STANDARDNI OSNOVNI
najširša paleta kritij in nevarnosti najpogostejša kritja in nevarnosti običajna kritja in nevarnosti osnovna kritja in  nevarnosti

Pregled vsebine paketov (pdf).

Paketi se med seboj razlikujejo po obsegu kritja, zavarovanih nevarnostih in predmetih. Predmetom v izbranem paketu določite zavarovalno vsoto in po potrebi priključite tudi dodatna kritja ter prilagodite zavarovalne vsote.


Prednosti sklenitve zavarovanja Podjetnik AS

 • Ugodnejša premija zaradi združevanj zavarovanj v pakete.
 • Kvalitetna in celovita zaščita pred najpogostejšimi nevarnostmi.
 • Vse na eni polici in z enimi pogoji – boljša preglednost.
 • Možnost razširitve kritij po vaših željah in potrebah.
 • Zanimiva nova kritja (korozija, žled …).
 • Širok izbor dodatnih kritij.
 • Zavarovanje »na novo vrednost« brez doplačila premije.
 • Podjetnik AS prinaša popuste ob sklenitvi drugih AS zavarovanj.

 

Predstavljamo vam nekaj primerov, ki jih krije Podjetnik AS:

 • Zaradi požara, ki vam je uničil opremo in poškodoval stenske in stropne obloge ter napeljavo, vam krijemo tudi stroške projektiranja.
 • Če vam požar onemogoči poslovanje, ki ima za posledico izgubo zaslužka, vam olajšamo poslovanje s kritjem poslovnih stroškov, ki niso biti pokriti zaradi obratovalnega zastoja.
 • Ob vlomu ali ropu vam povrnemo vrednost odtujenega denarja, dragocenosti, umetniških predmetov, opreme in zalog v zgradbah in na prostem. Krijemo tudi stroške popravila na zgradbah, ki nastanejo ob vlomu.
 • Pri zavarovanju odgovornosti vam nudimo zaščito pred pretiranimi in neupravičenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb pri opravljanju vaše dejavnosti; če pa so zahtevki utemeljeni in je za njih kritje podano, potem namesto vas izplačamo odškodnino oškodovancu.
 • Krijemo tudi stroške čiščenja, ki so nastali kot posledica poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari.

Nasveti za večjo zaščito vašega podjetja

 • Poskrbite, da svoje premičnine in nepremičnine zavarujete z zavarovalno vsoto, ki naj bo čim bližja zavarovalni vrednosti.
 • Preučite nevarnosti, ki lahko ogrozijo opravljanje dejavnosti vašega podjetja in temu ustrezno izberite paket kritij.
 • Pri zavarovanju odgovornosti preverite, katera dodatna kritja so potrebna za vaše poslovanje.
 • Če imate zaloge blaga, ki so občutljive na vodo, poskrbite, da bodo ustrezno skladiščene (dvignjene od tal, na paletah ipd.).
 • Ob sklepanju zavarovanja ne pozabite zastopnika seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
 • Z vgradnjo kakovostnih alarmnih naprav in njihovim rednim servisiranjem si zagotovite večjo varnost in s tem nižjo premijo pri požarnem in vlomskem zavarovanju.
 • Poskrbite za varno hrambo denarja, dragocenosti ter ostalih vrednostnih stvari v ustreznih hraniščih.

Kako ravnati v primeru škodnega dogodka

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginitve takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj ali najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode ter morebitne slike poškodovanih predmetov ter predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo in so potrebni za hitro in učinkovito reševanje vašega primera, kot je opredeljeno v zavarovalnih pogojih.
 • Škodo lahko najlažje prijavite prek našega škodnega portala ali poslovalnic.


Za več informacij nas pokličite na brezplačno številko 080 11 10 ali nam pišite na info@as.si