Natisni

Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljalca plovila

Zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljavca plovila

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije odgovornost voznika plovila za škodo, če je pri uporabi plovila prišlo do smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja tretjih oseb (osebna škoda).

Minimalna zavarovalna vsota po slovenski zakonodaji znaša 210.000 EUR. Zavarovalno kritje se lahko razširi tudi na hrvaške teritorialne vode, skladno s hrvaško zakonodajo povišamo zavarovalno vsoto na 3.500.000 HRK.

Za večjo varnost in zaščito pri plovbi, lahko k obveznemu zavarovanju odgovornosti priključite še dodatna kritja:

  • materialne škode,
  • škode, ki izvirajo iz lastništva,
  • odgovornost smučarjev na vodi,
  • škode na osebah, ki se nahajajo na plovilu,
  • onesnaženje voda.

Na voljo imamo višje zavarovalne vsote, ki ustrezajo zakonskim zahtevam drugih držav (npr. Italije) in s tem omogočajo plovbo v njihovih teritorialnih vodah oz. po celotnem Sredozemlju.

Od česa je odvisna premija?

Premija za motorne čolne se obračuna glede na moč motorja, za jadrnice pa glede na površino jader. V obeh primerih je pomembna tudi izbrana zavarovalna vsota.

Na premijo vpliva tudi razširitev kritja na dodatne nevarnosti, in sicer:

  • dajanje plovila v najem,
  • sodelovanje na treningih in tekmovanjih (regatah),
  • vleka vodnih smučarjev,
  • vodni skuterji.

Posebnosti

Pri tovrstnem zavarovanju je pomembno poznavanje zakonov držav, v katerih nameravate pluti:

Slovenski zakon o obveznih zavarovanjih v prometu pravi, da morajo biti vsi čolni z močjo motorja nad 3,7 kW(registrirani v Sloveniji), in vsi čolni, ki vstopajo v teritorialno morje ali notranje morske vode RS, zavarovani za škodo, ki jo lastniki ali upravljavci vodnega plovila lahko povzročijo tretjim osebam (škoda na osebah).
Podobno obvezo predpisujeta tudi Hrvaška in Italija, kjer je obvezno zavarovanje za vsa plovila, katerih moč motorja presega 15 kW (HR) oz. 3 kW (ITA).

Mednarodni certifikat o zavarovanju je listina, ki jo morate imeti vedno na plovilu.

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon Gsm     E-mail
Koper Dolores Ojo (05) 6643 050 040 424 925 dolores.ojo@as.si
Postojna Samanta Milharčič (05) 7003 053 040 658 670 Samanta.Milharcic@as.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@as.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@as.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@as.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@as.si
Celje Tina Frelih Arlič (03) 4253 588 040 424 472 tina.freliharlic@as.si
Maribor Vesna Korošec (02) 3208 113 040 424 564 vesna.korosec@as.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@as.si