Natisni

Kasko zavarovanje plovil

Kasko zavarovanje plovil

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije škodo, ki nastane na trupu plovila, obvezni opremi, na pogonskem motorju in dodatni opremi, ki je navedena na seznamu, ki je sestavni del police.

Za plovila dražja od 30.000 EUR, ki imajo urejen privez v marinah si oglejte tudi ponudbo za Jahtno AS zavarovanje.

Izbirate lahko med dvema obsegoma kritij, zavarovanje proti vsem rizikom ali zavarovanje proti popolni izgubi.

1. Zavarovanje PROTI VSEM RIZIKOM krije fizično izgubo in poškodbo, ki nastane na zavarovanem plovilu zaradi:

 • pomorskih rizikov (brodolom, nasedanje, trčenje...),
 • eksplozije, požara, strele,
 • vlomske tatvine, ropa,
 • izvlačenja na obalo, splavitve, dviganja,
 • nepooblaščene uporabe plovila,objestnega poškodovanja s strani tretjih oseb...

Kriti so tudi stroški, ki bi nastali zaradi:

 • popolne izgube plovila ali prepustitve,
 • delne škode plovila,
 • ugotavljanja in reševanja zavarovalnega primera,
 • reševanja in izplačila nagrade za reševanje.

Odbitna franšiza za delno škodo je po izbiri lahko 1 % ali 2 % od zavarovane vrednosti plovila.

2. V primeru zavarovanja samo PROTI POPOLNI IZGUBI je krita:

 • popolna izguba plovila ali prepustitev,
 • reševanje in nagrada za reševanje (razen v primeru tatvine, ropa in piratstva).

Česa zavarovanje ne krije?

Zavarovanje ne krije škod, ki bi nastale zaradi naklepa, hude malomarnosti zavarovanca ipd. Ravno tako niso krite škode, ki bi nastale zaradi:

 • plovne nesposobnosti plovila, pomanjkljivega vzdrževanja, dotrajanosti,
 • raztrganja jader, cerad, vrvi, razen če ni to posledica požara, eksplozije, strele, nasedanja, udarca ali trčenja...
 • nezadostnega privezovanja in sidranja,
 • okvare pogonskega motorja (strojelomne škode),
 • prevoza po kopnem, na tekmovanjih, pri opravljanje obrti, oddajanju v najem, stroške dviganja, razen v primerih, ko je to posebej dogovorjeno,
 • družbenopolitičnih nemirov, vojnih rizikov, eksplozije atomskega jedra, žarčenja, ionizacije, poplave, potresa, vulkanskega izbruha, nedovoljene trgovine in tihotapstva...

Od česa je odvisna premija?

Premija je odvisna od:

 • zavarovalne vsote (to je dejanska, trenutna tržna vrednost plovila ter opreme),
 • vrste in
 • hitrosti plovila.

Posebnosti

Z doplačilom je kritje možno razširiti.

Zavarujemo lahko škode, ki bi nastale v času prevoza po kopnem, med tekmovanji, med oddajanjem v najem ali pri poučevanju jadranja oz. vodenja plovila.

Razširimo lahko tudi geografske meje kritja (osnovno kritje velja v Jadranskem morju in notranjih vodah Slovenije).

Popusti

Priznavamo naslednje popuste:

 • na pogodbeni stalni letni privez v marini ali na komunalnem privezu,
 • za plovila stara do 5 let,
 • bonus na ugoden škodni rezultat,
 • popust na stalnost,
 • 3% popust na članstvo v EMERGENSEA,
 • 10% popust na članstvo v YACHT KLUBU PORTOROŽ.

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite 080 11 10.