Natisni

Nezgodno zavarovanje za oprostitev plačila premije zdravstvenega zavarovanja

Dodatno zavarovanje oprostitve plačila premije

Zdravje je dragoceno. Tega se pogosto zavemo šele takrat, ko nas ali naše bližnje doleti težja nezgoda. Življenje pa se popolnoma spremeni, ko ima težja nezgoda za posledico še trajno invalidnost. Hitro smo lahko izpostavljeni nižjim dohodkom ali celo brezposelnosti.

V Adriaticu Slovenici smo zato pripravili zavarovanje, ki bi vam v takšni situaciji pripomoglo in olajšalo življenje. Za dostopno premijo 0,55 EUR mesečno, bi bili oproščeni plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, za primere nezgod, ki imajo za posledico 50 ali več odstotno trajno invalidnost.
 

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovalnica bo prevzela plačevanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za zavarovanca, ki v času trajanja zavarovanja utrpi 50 odstotno ali višjo stopnjo trajne invalidnosti zaradi nezgode, in sicer do njegovega 75. leta starosti.
 
Zavarovalno kritje Mesečna premija*
Zavarovanje oprostitve plačevanja premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v primeru najmanj 50 % trajne invalidnosti zaradi nezgode  0,55

* premija v tabeli  je v EUR in vključuje 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov  
 

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno osebam od 18. do 70. leta starosti, ki imajo pri Adriatucu Slovenici sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
 

Pomembne informacije o zavarovanju

  • Za sklenitev zavarovanja z mesečno premijo 0,55 EUR, pokličite na brezplačno številko 080 11 10;

  • zavarovanje traja do preklica, vendar največ do 75. leta starosti;

  • sklenitev in trajanje zavarovanja sta vezana na veljavnost dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Adriaticu Slovenici;

  • premija zavarovanja oprostitve plačila premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se plačuje skupaj s premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja;

 

Pogoji za nezgodno zavarovanje oprostitve plačevanja premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode so dodatni pogoji 02-NEZ-OPP-01/14.