Z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se zavarujemo za primer, ko z našim vozilom nenamerno povzročimo škodo drugi osebi (tretje osebe).

Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev,..) - materialna škoda in nematerialno škodo - škoda, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi.

AO zavarovanje je po zakonu dolžan skleniti lastnik motornega vozila preden prične vozilo uporabljati v prometu.

K zavarovanju  avtomobilske odgovornosti lahko priključite dodatna kritja:

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO+
 • Nezgodno zavarovanje potnikov v vozilu
 • Dodatna kasko kritja (D1 razbitje stekel, D2 razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal, D3 poškodbe vozila zaradi naleta živali, D4 poškodbe na parkirišču, D6 toča)
 • Avtomobilska asistenca
 • Zelena karta

Za uporabo vozila izven območja R Slovenije se izda zelena karta. Zelena karta je zavarovalni dokument, ki dokazuje veljavnost AO zavarovanja v članicah Londonskega sporazuma.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO Plus

Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik, kot povzročitelj. Zavarovalna vsota je omejena na višino 51.000 EUR.
Zavarovanje se običajno sklepa za obdobje enega leta. Premija je odvisna od bonitete zavarovanca, doplačila na povečano nevarnost in običajno moč motorja vozila.
 

Dodatna kasko kritja

K zavarovanju AO lahko priključite dodatna kasko kritja, ki ne vplivajo na izgubo bonusa:

 • D1 Razbitje stekel: je kritje za nevarnosti razbitja ali poškodovanja vgrajenega stekla, vključno z obratovalno škodo. Krita je tudi škoda zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb.

  Ni krita škoda na
  : svetlobnih telesih in vzvratnih ogledalih.V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. V primeru zamenjave stekla znaša soudeležba zavarovanca v skladu s soudeležbo navedeno na polici. V primeru popravila stekla, soudeležbe ni. 
 • D2 Razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal: krije razbitje ali poškodovanje zunanjih svetlobnih teles in ogledal. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. 
 • D3 Poškodbe zaradi naleta živali: krije poškodbe zaradi neposrednega naleta ali trka v žival. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. Soudeležba zavarovanca v skladu z navedenim na polici.
   
 • D4 Poškodbe na parkirišču: krije neposredno škodo, ki jo povzroči z dotikom neznano motorno vozilo na parkirišču, kot tudi škoda zaradi strešnih sneženih gmot, ki padajo s strehe. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. Soudeležba zavarovanca v skladu z navedenim na polici.
 • D6 Poškodbe vozila zaradi toče: krije nevarnost poškodb zaradi padca toče. Sklenitev je dovoljena na polici na kateri se istočasno sklene najmanj kritji AO in AO plus. Kritje velja za osebne avtomobile in tovorna vozila z nosilnostjo do 2 toni.  

 

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se običajno sklene za obdobje enega leta.
Pomembno: Ob spremembi lastništva vozila je novi lastnik vozila, pred registracijo na svoje ime, dolžan skleniti novo zavarovalno pogodbo, ki mora veljati najmanj do datuma poteka prometnega dovoljenja.

Kaj vpliva na višino premije?

 • bonus/malus posameznega zavarovanca,
 • doplačila na povečano nevarnost (rent-a-car, vozniške izkušnje, status zavarovanca,...),
 • višina zavarovalne vsote.
 • pri osebnih avtomobilih, motornih kolesih in traktorjih vpliva na višino premije še moč motorja, pri tovornih in priključnih vozilih nosilnost, pri delovnih in specialnih vozilih vrsta vozila .

Posebnosti

Da bi našim AO zavarovancem ponudili nekaj novega in jim stali ob strani takrat kadar nas najbolj potrebujejo, v primeru prometne nesreče ali okvare vozila, nudimo asistenčni kritji - AVTO ASISTENCA AS in popolno novost v Sloveniji AVTO ODŠKODNINSKO (pravno) ASISTENCO.

Popusti in ugodnosti:

> Plačilo na 11 obrokov brez obresti prek trajnika in gotovinski popust ob enkratnem plačilu premije.
> Kar 55 % bonus za varne voznike pri obveznem avtomobilskem zavarovanju.
> Ugodnejša premija za izkušene voznike.
> Brezplačni asistenčni klic za zavarovance AS.
> Maxi plus avto asistenca AS s storitvijo "od vrat do vrat" in zdravstvenim zavarovanjem CORIS tudi v tujini.
Avto odškodninska (pravna) asistenca AS - v primeru prometne nesreče, ki jo je povzročil zavarovanec druge zavarovalnice.