Natisni

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Vsi, ki imate pri AS-u sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prejmete:

Za informacije o popustih nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 81 10 in z veseljem vam bomo pomagali.

 

Kolikšna je premija in kdo se lahko zavaruje?

 • Mesečna premija s 1 % popustom znaša 28,06 EUR, od 1. 3. 2017 pa 29,05 EUR.
 • Osnovna mesečna premija znaša 28,34 EUR, s 1. 3. 2017 se osnovna premija spremeni, in bo znašala 29,34 EUR. Več >
 • Plačevanje mesečne premije je lahko mesečno, trimesečno, polletno ali letno.
 • Davek od prometa zavarovalnih poslov se ne obračunava.
 • Zavaruje se lahko vsaka oseba, ki ima po Zakonu status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovanje krije stroške doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti.Višina doplačila, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je opredeljena v 23. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Če poenostavimo: dopolnilno zdravstveno zavarovanje poskrbi za "doplačilo" zdravstvene storitve, za katero bi sicer morali doplačati iz lastnega žepa.

Za lažje razumevanje navajamo nekaj primerov*. V primeru, da ne bi imeli sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bi vam za:

 • operacijo zamenjave kolka v bolnišnici zaračunali doplačilo v višini 946,55 EUR, kar je 10 odstotkov polne cene operacije;
 • ultrazvok srca in ožilja (ehokardiografija) v bolnišnici zaračunali doplačilo v višini 18,21 EUR (ali 20 odstotkov polne cene ultrazvoka);
 • če bi potrebovali artroskopijo, bi morali iz lastnega žepa plačati 192,00 EUR ali 30 odstotkov do polne cene preiskave;
 • dvotedensko terapijo v zdravilišču zaračunali doplačilo v višini 1.831,63 EUR (oziroma 90 odstotkov doplačila);
 • očala s stanjšanimi stekli zaračunali doplačilo v višini 90 odstotkov, kar bi znašalo 178,38 EUR;
 • fasetirano prevleko zoba pri zobozdravniku prav tako zaračunali doplačilo v višini 90 odstotkov, to je 121,33 EUR. Polna cena prevleke znaša 134,81 EUR.

*Vse cene iz navedenih primerov na tej strani so informativne. 

Popusti

 • 1 % popust za plačilo preko direktne bremenitve (trajni nalog), pokojnine,
 • 1 % popust za letno plačilo premije,

Popusti se med seboj izključujejo.

Kako do popusta?

 • Upokojenci, ki na Pristopni izjavi označijo način plačila z odtegljajem pri pokojnini preko ZPIZ-a se avtomatično vključijo v AS-ovo skupinsko ponudbo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in pridobijo 1 % popust. Vse potrebno z ZPIZ-om uredi zavarovalnica.
 • Vsi ostali pa lahko pridobijo svojo Pristopno izjavo na vseh agencijah in enotah Adriatica Slovenice in v KD Finančnih točkah. Vsakdo lahko pridobi 1 % popust, če se odloči za plačilo mesečne premije preko trajnega naloga, z odtegljajem pri plači, pokojnini in za letno plačilo premije.

Kdaj je potrebno skleniti zavarovanje?

 • ob izgubi statusa dijaka ali študenta (tudi v času pavziranja) oz.
 • najkasneje ob dopolnjenem 26. letu starosti.

Zakon določa, da se posamezniku, ki se ne vključi v zavarovanje v roku enega leta od dne, ko postane zavezanec za doplačila, z vsakim polnim nezavarovanim letom, premija poviša za 3 odstotke. Enako velja za vse, ki bodo prekinili zavarovanje in nato ponovno vstopili v zavarovanje po več kot letu dni. Za izračun števila polnih nezavarovanih let se upoštevajo vsi dnevi po 1. 1. 2006. Skupno povišanje je lahko največ v višini 80 %.

Kdaj prične veljati zavarovanje?

Zavarovanje prične veljati s 1. v naslednjem mesecu po sklenitvi, če ni dogovorjeno drugače.

Pri Adraitcu Slovenici vam omogočamo, da vam dopolnilno zdravstveno zavarovanje velja že naslednji dan po sklenitvi. Za več informacij obiščite našo najbližjo poslovno enoto ali nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 11 10.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se sklene za najmanj eno leto, izjemoma za krajše obdobje za osebe, katerih status zavarovane osebe v zdravstvenem zavarovanju je časovno omejen. Zavarovalec oziroma zavarovanec lahko odpove pogodbo po poteku enega leta. Odpovedni rok je tri mesece.

Čakalna doba

Starši in študentje, POZOR! Preverite, kdaj se izteče študentski status. Študentje oz. dijaki morajo v roku enega meseca po preteku statusa skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sicer tudi zanje velja trimesečna čakalna doba.

Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec plačuje premijo, a nima zavarovalnega kritja. To pomeni, da mora zavarovanec prve tri mesece od sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sam kriti vse stroške doplačil zdravstvenih storitev.

A pozor, to ne velja za vse, temveč le za dve skupini oseb:

 • za vse osebe, ki niso sklenili zavarovanja v roku enega meseca od dneva, ko postanejo zavezanci za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To so običajno študentje ali dijaki, ki jim preteče status in ne sklenejo zavarovanja pravočasno;
 • za vse osebe, ki bi odpovedale dosedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje in novega zavarovanja ne bi sklenile v roku enega meseca.

Povračilo stroškov za zdravstvene storitve koriščene v EU (Direktiva 2011/24/EU)

Skladno z direktivo 2011/24/EU se lahko zavarovana oseba na podlagi napotnice ali recepta, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, odpravi na pregled oziroma dvigne zdravila v drugi državi članici Evropske unije. Zavarovana oseba ima v skladu z Direktivo 2011/24/EU pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji in ki jih uveljavi v drugi državi članici Evropske unije.

Direktiva določa, da mora zavarovana oseba zdravstveno storitev, opravljeno v tujini, v celoti plačati sama. Stroški zdravstvenih storitev se zavarovani osebi povrnejo v višini povprečne cene teh storitev v Republiki Sloveniji, vendar ne več kot znašajo dejanski stroški. ZZZS povrne stroške posamezne zdravstvene storitve v celoti oziroma v deležu, do katerega je zavarovana oseba upravičena iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razliko do polne vrednosti storitve zavarovana oseba uveljavlja pri zavarovalnici, s katero ima sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Povračilo stroškov iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se uveljavlja na podlagi:

Več informacij o Direktivi za uveljavljanje pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu si lahko preberete med našimi Novicami.