PAKET ŠPORTNIK

Paket Športnik je prilagojen potrebam športnikov in omogoča kar najhitrejše in učinkovito zdravljenje športnika ob nezgodi ali poškodbi na treningu, tekmovanju ali pri aktivnostih v prostem času, ob bolezni ter izplačilo denarnega zneska ob nezgodah.

KDO LAHKO SKLENE ZAVAROVANJE ŠPORTNIK?

Paket Športnik je namenjen vsem športnikom med 14. in 45. letom ter vsem vrhunskim športnikom s perspektivnim, mednarodnim in svetovnim razredom.

ZAKAJ SKLENITI PAKET ŠPORTNIK?

 • Zavarovanja omogočajo športnikom hitrejšo in učinkovitejšo oskrbo po nezgodi ali bolezni.
 • Zavarovanja krijejo vse vrste nezgod 24 ur na dan, ne glede na to, kje je do nezgode prišlo (v primeru, da pride do nezgode pri športnem udejstvovanju, zavarovalnica izplača 70 % pripadajočega zneska in v primeru, da je športnik v času nezgode zaposlen 60 % pripadajočega zneska (natančen seznam omejitev je določen s splošnimi pogoji 01-NEZ-SNZ-01/14).
 • Hitra izplačila takoj po nezgodi: ni treba čakati na zaključek zdravljenja po operaciji, zlomu, izpahu.
 • Športniki bodo lahko koristili samoplačniške specialistične storitve pri izvajalcih, ki so vključeni v mrežo športno-medicinskih centrov družbe AS in tako deležni vrhunskih storitev po standardih, ki veljajo za vrhunske športnike.
 • Sklenitev brez vprašanj o zdravstvenem stanju je hitra in enostavna. Zavarovanje lahko, v primeru, da v posameznem zavarovalnem letu niste uveljavljali škod, kadarkoli v času trajanja odpoveste.
 • Če ste vrhunski športnik s perspektivnim, mednarodnim in svetovnim razredom vam Olimpijski komite Slovenije sofinancira Modri oziroma PRO paket.
 • AS PLUS: športnikom, ki imajo pri Adriaticu Slovenici sklenjeno tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pripada 5 % popust na premijo izbranega paketa.


PREDSTAVITEV PAKETOV ŠPORTNIK

 • Zavarovanja začnejo veljati 1. v naslednjem mesecu po prejemu prijavnice s strani športnika.
 • Zavarovanje se sklepa za obdobje dveh let, razen v primeru, vrhunskih športnikov, ki imajo perspektivni, mednarodni in svetovni razred, del premije pa jim sofinancira Olimpijski komite Slovenije, se zavarovanje sklepa za obdobje enega leta.
 • Izbirate lahko med 3 različnimi paketi, ki se med seboj razlikujejo glede na kritja, ki jih sestavljajo in po višini zavarovalnih vsot.
 • Vsi trije paketi ponujajo opcijo s in brez soudeležbe zavarovanca pri samoplačniških storitvah v specialističnih ambulantah.
   
  Osnovni
paket
Modri
paket
PRO 
paket
Invalidnost zaradi nezgode s progresijo  15.000 25.000 40.000
Operacije zaradi nezgode  1.000 1.000 3.000
Zlomi, izpahi, opekline zaradi nezgode  1.000 1.500 2.000
Samoplačniške storitve v specialističnih ambulantah zaradi nezgode ali bolezni
Od tega za fizioterapijo do
 2.000
400
3.000
600
5.000
1.000
Zdravila zaradi nezgode ali bolezni  - - 200
Nadstandardna nastanitev v bolnišnici ali zdravilišču zaradi nezgode ali bolezni  - 200 200
Ortopedski pripomočki zaradi nezgode ali bolezni  - - 750
Mesečna premija pri paketih brez soudeležbe zavarovanca pri samoplačniških storitvah v specialističnih ambulantah  15,79 18,94 32,97
Mesečna premija pri 19 % soudeležbi zavarovanca pri samoplačniških storitvah v specialističnih ambulantah  6,48 10,54 18,08

Zavarovalne vsote in premije so navedene v EUR. Premije vključujejo 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.

DODATNA PONUDBA ZA ŠPORTNIKE

Zdravstveno zavarovanje v tujini Coris AS krije nujne stroške zdravstvene pomoči v primeru bolezni ali nezgode, obiskov zdravnika, prevoza z reševalnim vozilom do najbližje bolnišnice, hospitalizacije, prevoza v domovino. Kritje velja za neomejeno število potovanj v enem letu ob pogoju, da posamezno potovanje ni daljše od 90 dni.

Zavarovalno kritje
Od tega za nujno zobozdravstveno pomoč

25.000
100
50.000
200
100.000
300
Mesečna premija 6,94 9,84 13,75
Letna premija 83,33 118,09 164,96

Zavarovalno kritje in premije so navedene v EUR. Premije vključujejo 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov in doplačilo za športni rizik.

ZAVAROVANJE ŠPORNIK lahko hitro in enostavno sklenete prek SPLETNEGA OBRAZCA.