Natisni

Zavarovanje računalnikov

Zavarovanje računalnikov

Kaj se zavaruje?

Predmet zavarovanja so :

 • računalniki in podobne naprave s pripadajočo opremo, elektronski igralni aparati, pomožni stroji in naprave, klimatske in energetske naprave, instalacije ter procesni računalniki za vodenje tehnoloških procesov.
 • po posebnem dogovoru tudi materialna vrednost izmenljivih oziroma zunanjih pomnilnih medijev (na primer zunanji diski, zunanje tračne enote...), stroški ponovnega dnevnega vnosa podatkov na zunanje in notranje pomnilniške medije ter stroški ponovnega vnosa in nastavitve programske opreme in stroški za najem drugega računalnika.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje računalnikov krije uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovane stvari.

Česa ne krije?

 • pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja,
 • neposredne posledice trajnega vplivanja in delovanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev namestitve (korozija, oksidacija, sevanje, staranje, čezmerne vibracije, prašni delci ipd.) in hitrejše obrabe,
 • škode zaradi nezadostnega investicijskega vzdrževanja, obratovanja pred končanim popravilom, montaže in poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja,
 • kršitve zakonitih in tehničnih predpisov ter pravil tehničnega izkoriščanja zavarovanih stvari in zaščitnih ukrepov,
 • potresa in
 • izginitve, ki ni posledica vloma ali ropa v prostor, kjer se nahajajo zavarovane stvari.

Prav tako ni možno zavarovati

 • stroškov za obnovo podatkov na pomnilnikih zaradi napačnega ali pomanjkljivega zajemanja, obdelave ali hranjenja podatkov. Osnovni pogoj za to vrsto zavarovanja je, da ima zavarovanec vedno ažurno kopijo podatkov.

Kaj v primeru škode?

 • Zavarovanec mora zavarovalnici prijaviti nastanek zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.
 • Zavarovanec mora v vseh primerih, ki so določeni z ustreznimi predpisi, predvsem pa o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, eksplozije, udarca motornega vozila, ki ni last zavarovanca, vandalizma ter vloma in ropa, takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali poškodovane oziroma so izginile ob zavarovalnem primeru.
 • Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon Gsm     E-mail
Koper Dolores Ojo (05) 6643 050 040 424 925 dolores.ojo@as.si
Postojna Samanta Milharčič (05) 7003 053 040 658 670 Samanta.Milharcic@as.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@as.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@as.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@as.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@as.si
Celje Tina Frelih Arlič (03) 4253 588 040 424 472 tina.freliharlic@as.si
Maribor Vesna Korošec (02) 3208 113 040 424 564 vesna.korosec@as.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@as.si