Natisni

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

V skladu s splošnimi pravili o odgovornosti za škodo in s pravilom o odgovornosti proizvajalca stvari z napako je dolžan proizvajalec izdelka, kadar napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari, povrniti nastalo škodo.

Obseg kritja

Zavarovanje krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo:

  • zaradi izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet.

Napaka lahko izvira iz napake v materialu, iz katerega je stvar izdelana, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno rabo stvari. Nanaša se na vse izdelke, ki jih je zavarovanec izdelal pod svojim imenom in/ali znakom in dal v promet v času trajanja zavarovalne pogodbe. V zavarovanje je vključena tudi odgovornost zavarovanca za izdelek z napako, če je do škode prišlo zaradi napak kakršnihkoli sestavnih delov ali sklopov stvari, ki jih zavarovanec vgrajuje v svoje izdelke, naredile in dobavile pa so mu jih druge osebe. Zavarovanje krije tudi odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja stvari, kamor se vgradi zavarovančev izdelek

  • zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari, če je škoda zaradi tega nastala po dokončanju opravljenega dela s strani zavarovanca.

Nanaša se na vse storitve, ki jih je zavarovanec opravil v okviru dejavnosti, navedene na zavarovalni polici in v času trajanja zavarovalne pogodbe.

Dodatna kritja

Če je v zavarovalni pogodbi posebej dogovorjeno je lahko v zavarovanje vključeno tudi kritje za:

  • razširjeno kritje pri proizvajalčevi odgovornosti; za odškodninske zahtevke zaradi čiste premoženjske škode, ki nastane tretji osebi zaradi pomanjkljivosti končnega izdelka, ki nastane z mešanjem, povezovanjem ali predelavo zavarovančevega izdelka z drugimi izdelki brez napake;
  • stroške odpoklica izdelkov; za odškodninske zahtevke zaradi čiste premoženjske škode, ki nastane tretji osebi, zaradi odpoklica izdelkov, ki ga je bilo potrebno izvesti zaradi pomanjkljivosti končnega izdelka, ki nastane z mešanjem, povezovanjem ali predelavo zavarovančevega izdelka z drugimi izdelki brez napake.

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon Gsm     E-mail
Koper Dolores Ojo (05) 6643 050 040 424 925 dolores.ojo@as.si
Postojna Samanta Milharčič (05) 7003 053 040 658 670 Samanta.Milharcic@as.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@as.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@as.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@as.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@as.si
Celje Tina Frelih Arlič (03) 4253 588 040 424 472 tina.freliharlic@as.si
Maribor Vesna Korošec (02) 3208 113 040 424 564 vesna.korosec@as.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@as.si