Natisni

Zavarovanje potresa

Zavarovanje potresa

Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v notranjosti zemlje.

Zavarovanje potresa se sklepa le kot dodatno zavarovanje, običajno k požarnemu zavarovanju ter zavarovanju obratovalnega zastoja, redkeje h gradbenemu in montažnemu zavarovanju.
 

Kaj krije zavarovanje?

 

  • škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane neposredno zaradi delovanja potresa,
  • škodo zaradi delovanja nevarnosti, ki so opredeljene v splošnih požarnih pogojih in so nastale kot posledica potresa.

Lahko se zavarujejo tako zgradbe kot premičnine v njih.

Česa ne krije?

  • škod, ki nastanejo na freskah in zidnih dekoracijah,
  •  šode na zunanjih dvoriščih, zunanjih stopniščih in podobnih objektih, razen če ni posebej dogovorjeno,
  •  škode na zgradbi in njeni vsebini, v kolikor uporaba zgradbe ne ustreza namenu za katerega je bila zgrajena.

Od česa je odvisna premija?

Premija je odvisna od:

  • območja, na katerem se zavarovana stvar nahaja (Slovenija je razdeljena v dve območji z različno potresno izpostavljenostjo),
  • leta izgradnje - pri zavarovanju zgradb,
  • franšize (soudeležba zavarovanca pri škodi) - višja franšiza od osnovne pomeni nižjo premijo.

Kako lahko zavarujemo?

Stvari so lahko zavarovane na novo ali dejansko vrednost.