Natisni

Zavarovanje poklicnih odgovornosti

Zavarovanje poklicnih odgovornosti

Kot strokovnjak odgovarjate za škodo, ki izvira iz opravljanja vaše poklicne dejavnosti. Za škodo ste odgovorni naročnikom vaših storitev in tretjim osebam, če se izkaže, da pri svojem delu niste ravnali tako kot bi morali.

Z zavarovanjem poklicne odgovornosti se zavarujete pred neugodnimi finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov, ki bi jih zoper vas lahko uveljavljali vaši naročniki ali tretje osebe zaradi škode, povzročene pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti.

Kaj vam nudimo pri zavarovanju poklicne odgovornosti?

  • Preverimo, če so odškodninski zahtevki, ki se uveljavljajo zoper vas, upravičeni.
  • Branimo vas pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki.
  • Nadomestimo škodo pri upravičenih odškodninskih zahtevkih in sicer v obsegu dogovorjenega zavarovalnega kritja.

Zavarovanja poklicnih odgovornosti

Zavarovanje poklicne odgovornosti nudimo za naslednje skupine poklicev:

  • Poklicne odgovornosti v zdravstvu (zdravniki, zobozdravniki, fizioterapevti, lekarnarji...)
  • Poklicne odgovornosti projektantov in gradbenih nadzornikov (projektanti, nadzorniki, revidenti, svetovalci...)
  • Poklicne odgovornosti na finančnem in računovodskem področju (računovodje, davčni svetovalci, revizorji...)
  • Poklicne odgovornosti na pravnem področju (odvetniške družbe in odvetniki, notarji, pravni svetovalci...)
  • Poklicne odgovornosti na področju posredovanja (nepremičninski in zavarovalni posredniki)
  • Poklicne odgovornosti menedžerjev (D&O) (člani organov upravljanja in nadzora)
  • Druge poklicne odgovornosti

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon Gsm     E-mail
Koper Dolores Ojo (05) 6643 050 040 424 925 dolores.ojo@as.si
Postojna Samanta Milharčič (05) 7003 053 040 658 670 Samanta.Milharcic@as.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@as.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@as.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@as.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@as.si
Celje Tina Frelih Arlič (03) 4253 588 040 424 472 tina.freliharlic@as.si
Maribor Vesna Korošec (02) 3208 113 040 424 564 vesna.korosec@as.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@as.si