Natisni

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti

Kot samostojni podjetnik oz. podjetje odgovarjate za škodo, ki izvira iz opravljanja vaše podjetniške dejavnosti in ki nastane zaradi ravnanj vas samih oziroma vaših delavcev.

Z zavarovanjem odgovornosti iz dejavnosti se zavarujete proti finančnim posledicam zaradi škode, za katero ste odgovorni vi oziroma vaše podjetje.

Kaj vam nudimo pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti?

 • Preverimo, če so odškodninski zahtevki, ki se uveljavljajo zoper vas, upravičeni.
 • Branimo vas pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki.
 • Nadomestimo škodo pri upravičenih odškodninskih zahtevkih in sicer v obsegu dogovorjenega zavarovalnega kritja.

Kaj krije zavarovanje?

 • škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki izvira iz nevarnostnega vira, navedenega na polici, in ima za posledico poškodovanje oseb ali poškodovanje stvari.
 • odgovornost zavarovanca zaradi uporabe ali posesti zemljišč, zgradb in prostorov, ki se uporabljajo izključno za namene dejavnosti, navedene na polici.
 • odgovornost zavarovanca iz posesti oglasnih tabel in napisov za lastno oglaševanje,iz posesti osebnih in tovornih dvigal, kot naročnika ali izvajalca gradbenih del (nova gradnja, preurejanje, popravljanje, vzdrževanje), če stroški del predračunsko ne presegajo zneska 15.000 EUR.

Dodatna kritja

 • delodajalčeva odgovornost za odškodninske zahtevke zaradi telesnih poškodb, obolenja ali smrti delavcev ali poškodovanja stvari delavcev;
 • proizvajalčevo odgovornost za odškodninske zahtevke zaradi škode, kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari, če je škoda zaradi tega nastala po dokončanju opravljenega dela s strani zavarovanca.
 • poškodovanje stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi za odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja ali izginitve stvari, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi zaradi popravila, obdelave, predelave ali zaradi hrambe;
 • poškodovanje motornih vozil, ki jih ima zavarovanec na skrbi za odškodninske zahtevke zaradi poškodbe, uničenja, izgube ali izginitve motornih vozil in prikolic, njihovih sestavnih delov in stvari, ki se nahajajo v njih, za kar odgovarja zavarovanec kot shranjevalec motornih vozil;
 • poškodovanje stvari na katerih se izvaja dejavnost za odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja stvari (premičnine ali nepremičnine), če je vzrok škode bodisi v delu na njih bodisi v delu z njimi (predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, čiščenja ipd.);
 • poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah za odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja, uničenja, izgube ali izginitve motornih vozil strank zavarovanca, danih v hrambo, servisiranje ali popravilo;
 • poškodovanje stvari pri prekladanju ali skladiščenju za odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja stvari v času skladiščenja, manipulacije (nakladanje, razkladanje, prekladanje, deponiranje) ter prevoza in prenosa na območju skladišča;
 • čisto premoženjsko škodo za odškodninske zahtevke zaradi škode, ki ni niti poškodovanje oseb niti poškodovanje ali izginitev stvari niti ni njihova posledica;
 • ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja za odškodninske zahtevke zaradi škode, povzročene z onesnaženjem zraka, zemlje ali vode.

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon Gsm     E-mail
Koper Dolores Ojo (05) 6643 050 040 424 925 dolores.ojo@as.si
Postojna Samanta Milharčič (05) 7003 053 040 658 670 Samanta.Milharcic@as.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@as.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@as.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@as.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@as.si
Celje Tina Frelih Arlič (03) 4253 588 040 424 472 tina.freliharlic@as.si
Maribor Vesna Korošec (02) 3208 113 040 424 564 vesna.korosec@as.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@as.si