Natisni

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara krije stroške poslovanja, ki jih zavarovanec ni mogel pokriti v primeru, če je prišlo do poškodovanja objektov, opreme ali zalog zaradi požara, viharja, toče, strele, eksplozije... S posebnim dogovorom lahko zavarujemo obratovalni zastoj zaradi dodatnih nevarnosti poplave, izliva vode, zemeljskega plazu, potresa itd.

Predmet zavarovanja so stalni (fiksni) stroški poslovanja (stroški storitev, amortizacija, stroški dela ter drugi stroški), če pa je posebej dogovorjeno, je lahko predmet zavarovanja tudi dobiček iz poslovanja.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara lahko sklenemo le, če so objekti, oprema in zaloge zavarovani v okviru požarnega zavarovanja.

Doba kritja obratovalnega zastoja oz. časa, v katerem se nadomestilo oz. izgubljeni dobiček izplačuje, je najmanj tri mesece. Običajno se zavarovanja sklepajo za dobo kritja 6 mesecev do enega leta.

Česa ne krije?

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara ne krije škod zaradi:

  • jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije,
  • terorizma…

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon Gsm     E-mail
Koper Dolores Ojo (05) 6643 050 040 424 925 dolores.ojo@as.si
Postojna Samanta Milharčič (05) 7003 053 040 658 670 Samanta.Milharcic@as.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@as.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@as.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@as.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@as.si
Celje Tina Frelih Arlič (03) 4253 588 040 424 472 tina.freliharlic@as.si
Maribor Vesna Korošec (02) 3208 113 040 424 564 vesna.korosec@as.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@as.si