Natisni

Strojelomno zavarovanje

Strojelomno zavarovanje

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje strojev, strojnih naprav, električnih naprav in njihovo polnjenje (npr. olje), instalacije ter podstavke, ležišča in temeljne stroje, če so zajeti v vrednosti strojev, predvsem zaradi loma, napak v materialu, konstrukciji in izdelavi stroja ali naprave, njenega padca ali prevrnitve, razen tistih dogodkov, ki so posebej izključeni iz zavarovalnih pogojev.

Stvari se lahko zavarujejo tudi pri prenosu in prevozu. V tem primeru so stvari zavarovane za škode zaradi prometne nezgode, nekaterih požarnih nevarnosti, vlomske tatvine in ropa.

Česa ne krije?

Zavarovanje ne krije:

 •  škod, ki nastanejo zaradi požarnih nevarnosti,
 • škod, ki so posledica trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev namestitve in delovanja (korozije, oksidacije...), obrabe, prekomerne vlage, rje, kotlovca, dolgotrajnih električnih, magnetnih oz. mehanskih preobremenitev ali prenapetosti,
 • škode, ki nastane v garancijskem roku,
 • stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane stvari itd.
 • škode, ki nastane v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem.

Kaj lahko zavarujemo?

 • posamezne stroje ali vse stroje, ki pripadajo določeni dejavnosti.
 • če je plačana dodatna premija tudi daljnovodi, plinovodi, naftovodi, toplovodi, parovodi, vodovodni in odvodno omrežje, trakovi, verige in vrvi transportnih naprav, veliko orodje, termične obloge peči, bagri v rudnikih delovnega kopa, vrtalno drogovje in pripadajoča oprema za globinsko vrtanje in drugo.

Stroji se zavarujejo na dejansko vrednost glede na nabavno ceno nove stvari, povečano za stroške montaže in zmanjšano za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti, ekonomske zastarelosti, če ni drugače dogovorjeno.

Od česa je odvisna premija?

Premija je odvisna od:

 • tega ali se zavaruje posamičen stroj ali vsi stroji, ki pripadajo določeni dejavnosti na neki lokaciji,
 • vrste strojev in strojne opreme, ki se zavaruje, ter od njihove vrednosti,
 • obsega kritja (odkup temeljne odbitne franšize, zavarovanje amortizirane vrednosti pri delnih škodah ipd.).

Kaj v primeru škode?

 • Zavarovanec mora zavarovalnici prijaviti nastanek zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.
 • Zavarovanec mora v vseh primerih, ki so določeni z ustreznimi predpisi, predvsem pa o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, eksplozije, udarca motornega vozila, ki ni last zavarovanca, vandalizma ter vloma in ropa, takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali poškodovane oziroma so izginile ob zavarovalnem primeru.
 • Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon Gsm     E-mail
Koper Dolores Ojo (05) 6643 050 040 424 925 dolores.ojo@as.si
Postojna Samanta Milharčič (05) 7003 053 040 658 670 Samanta.Milharcic@as.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@as.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@as.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@as.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@as.si
Celje Tina Frelih Arlič (03) 4253 588 040 424 472 tina.freliharlic@as.si
Maribor Vesna Korošec (02) 3208 113 040 424 564 vesna.korosec@as.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@as.si