Natisni

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Kdo se lahko zavaruje?

Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb je namenjeno zavarovanju delavcev v podjetjih. Zavarujejo se lahko osebe od 18. do dopolnjenega 65. leta starosti.

Zavarovanje sklene delodajalec (oziroma sindikalna organizacija) za svoje delavce ne glede na to, ali plača premijo iz svojih sredstev ali jo odteguje delavcem od plače. Zavarujejo se lahko vsi zaposleni delavci po kadrovski evidenci ali pa samo določena skupina delavcev. Zavarovanje se lahko sklene, če se zavaruje najmanj pet oseb.

Ugodnosti:

 • V zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenega. Družinski člani so zakonec ali izvenzakonski partner in otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
 • Zavarovanje po tem ceniku lahko sklenejo tudi majhna podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo manj kot pet zaposlenih, kot del paketnega zavarovanja.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, torej 24 ur na dan. Kolektivno nezgodno zavarovanje je možno skleniti za naslednje nevarnosti:
 

 • smrt zaradi nezgode,
 • trajno invalidnost,
 • zlome, izpahe, opekline,
 • operacije zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode,
 • smrt zaradi prometne nesreče,
 • smrt zaradi bolezni,
 • pogrebnino,
 • stroške zdravljenja.

Višina izplačila?

V primeru nezgode je zavarovanec oz. upravičenec upravičen do izplačila dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela, in sicer se izplača:

 • Zavarovalna vsota za smrt zaradi nezgode, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl.
 • Zavarovalna vsota za trajno invalidnost, če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100 % invalid oziroma v primeru delne invalidnosti odstotek zavarovalne vsote, ki se določi na podlagi Tabele za določanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 % se izplača 4 kratnik odstotka, kar pomeni izplačilo 250 % zavarovalne vsote pri 100 % invalidnosti.
 • Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline ali njen del v skladu s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin, ki je del pogojev; in sicer v primeru, da si zavarovanec, zaradi nezgode zlomi eno ali več kosti, izpahne sklep ali utrpi opekline nad 5 % telesne površine.
 • Zavarovalna vsota za operacije ali njen del v skladu s Tabelo operacij, če zavarovanec zaradi nezgode prestane eno ali več operacij skladno s Tabelo operacij, ki je del pogojev. Zavarovanje krije več kot 400 operacij.
 • Dnevno nadomestilo zaradi nezgode, za čas, ko je zavarovanec začasno nezmožen opravljati svoje redno delo, vendar največ za 230 dni po eni nezgodi.
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici: za čas zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode, vendar največ za 365 dni po eni nezgodi.
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode za čas nastanitve in zdravljenja v zdravilišču, vendar največ za 30 dni.
 • Zavarovalna vsota za smrt zaradi prometne nesreče, če zavarovanec umre zaradi posledic iste prometne nesreče v roku enega leta od dneva nezgode.
 • Zavarovalna vsota za primer smrti zaradi bolezni, če je zavarovanec umrl zaradi bolezni.
 • Pogrebnina zaradi nezgode v višini, ki je določena na polici.
 • Stroške zdravljenja zaradi nezgode.


Za ponudbo in dodatne informacije pokličite:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon Gsm     E-mail
Koper Leonida Romanello (05) 6643 023 040 424 919 leonida.romanello@adriatic-slovenica.si
Postojna Damjana Blažek Suša (05) 7003 050 051 303 440 damjana.blazek@adriatic-slovenica.si
Nova Gorica Daša Zavrtanik (05) 3309 507 040 424 594 dasa.zavrtanik@adriatic-slovenica.si
Ljubljana Anja Frelih Pakiž (01) 5824 815 040 424 599 anja.frelih-pakiz@adriatic-slovenica.si
Kranj Darja Jensterle (04) 2817 033 031 625 123 darja.jensterle@adriatic-slovenica.si
Novo mesto Miran Vidmajer (07) 3730 638 031 642 494 miran.vidmajer@adriatic-slovenica.si
Celje Mojca Flis Presečnik (03) 4253 540 031 389 668 mojca.flis-presecnik@adriatic-slovenica.si
Maribor Vesna Korošec (02) 2283 330 040 424 564 vesna.korosec@adriatic-slovenica.si
Murska Sobota Janez Kocjan (02) 5391 042 040 424 913 janez.kocjan@adriatic-slovenica.si