Natisni

Individualno nezgodno zavarovanje oseb

Individualno nezgodno zavarovanje oseb

Kdo se lahko zavaruje?
Zavarujejo se lahko osebe od 18. do 64. leta starosti.

Zavarovalno obdobje?
Nezgodno zavarovanje po tej ponudbi se sklene do preklica, in traja največ do zavarovančevega 65. leta starosti.

Kaj krije zavarovanje?
Krite so nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, 24 ur na dan.

Nezgodno zavarovanje ponuja naslednja kritja:

 • Invalidnost – zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo, če zavarovanec zaradi posledic nezgode utrpi določene trajne posledice v skladu s Tabelo invalidnosti, ki je sestavni del pogojev. Pri invalidnosti nad 50 % se zavarovancu obračuna zavarovalnina po progresivni lestvici, kar pomeni, da za vsak % nad 50 % izplačamo 4-kratnik odstotka.
 • Smrt – upravičencu izplačamo zavarovalno vsoto v primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode.
 • Zlomi, izpahi in opekline – zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino skladno s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin, ki je sestavni del pogojev.
 • Operacije – zavarovanje krije več kot 400 različnih operacij. Zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo, če zavarovanec zaradi nezgode prestane operacije skladno s Tabelo zahtevnosti operacij, ki je sestavni del pogojev.
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode, če je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje zavarovanca v bolnišnici, izplača se nadomestilo največ za 365 dni.
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode, če je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje v zdravilišču, vendar se izplača največ za 30 dni.
 • Dnevno nadomestilo zaradi nezgode: za dneve aktivnega zdravljenja posledic zaradi nezgode vendar največ 230 dni za zavarovalni primer.

  Ponujamo naslednje pakete nezgodnih kritij:
Paket
Invalidnost Smrt Zlomi, izpahi,
opekline (do)
Operacije (do)
Dnevno nadomestilo za
zdravljenje v bolnišnici
Dnevno nadomestilo za
zdravljenje v zdravilišču
Dnevno
nadomestilo
Mesečna
premija
A 30.000 - 1.500 1.500 - - - 2,90
B 30.000 5.000 1.500 1.500 10 10 - 4,78
C 30.000 10.000 1.500 1.500 15 15 5 9,48

Zavarovalne vsote in premije so izražene v EUR. Premije vsebujejo 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov. Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb 01-NEZ-01/08 ter Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje invalidnosti, operacij, zlomov, izpahov in opeklin 02-NEZ-22/14.

UGODNOSTI:

 • Brez dodatnih stroškov bančnih provizij - premijo nezgodnega zavarovanja lahko plačujete preko položnice (UPN) ali trajnika (SEPA DB) skupaj s premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Adriaticu Slovenici.
 • 10% popust za tiste, ki imate sklenjeno ali na novo sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Adriaticu Slovenici.


Za sklenitev zavarovanj se lahko obrnete na svojega zastopnika ali pokličete na brezplačno številko 080 11 10.