Natisni

Odpiram svoje podjetje

 • Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti

  Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti

  Zavarovanje proti finančnim posledicam zaradi škode, za katero ste odgovorni vi oziroma vaše podjetje.

 • Zavarovanje poklicnih odgovornosti

  Zavarovanje poklicnih odgovornosti

  Z zavarovanjem poklicne odgovornosti se zavarujete pred neugodnimi finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov.

 • Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

  Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

  Zavarovanje krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka.

 • Požarno zavarovanje

  Požarno zavarovanje

  S požarnim zavarovanjem zavarujemo vse vrste nepremičnin, torej objekte kot so: zgradbe, poslovni prostori, skladišča itd.

 • Zavarovanje potresa

  Zavarovanje potresa

  Zavarovanje nevarnosti potresa krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane neposredno zaradi delovanja potresa.

 • Strojelomno zavarovanje

  Strojelomno zavarovanje

  Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje strojev, strojnih naprav, električnih naprav, ...

 • Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

  Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

  Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara krije stroške poslovanja, ki jih zavarovanec ni mogel pokriti, če je prišlo do poškodovanja objektov, opreme ali zalog zaradi požara, viharja, toče, strele, eksplozije...

 • Zavarovanje računalnikov

  Zavarovanje računalnikov

  Predmet zavarovanja so računalniki in podobne naprave s pripadajočo opremo, elektronski igralni aparati, pomožni stroji in naprave, klimatske in energetske naprave, instalacije ter procesni računalniki za vodenje tehnoloških procesov.

 • Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

  Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

  Zavarovanje krije stroške zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti.

  Novo! DARILO (brezplačno zavarovanje) in druge ekskluzivne ugodnosti za vse zdravstvene zavarovance AS

 • Nezgodno zavarovanje za oprostitev plačila premije zdravstvenega zavarovanja

  Nezgodno zavarovanje za oprostitev plačila premije zdravstvenega zavarovanja

  Dodatno zavarovanje, ki vas že za 0,55 EUR mesečne premije razbremeni plačevanja premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri ASu, v primeru 50 ali več odstotne trajne invalidnosti zaradi nezgode.

 • Zdravje AS - težke bolezni in operacije

  Zdravje AS - težke bolezni in operacije

  Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 65. leta. Zavarovanje je namenjeno delavcem v podjetjih, članom različnih združenj in drugih interesnih skupin ter njihovim ožjim družinskim članom.

 • Zavarovanje prehodne oskrbe

  Zavarovanje prehodne oskrbe

  Zavarovanje zagotavlja organizacijo in izvedbo storitev prehodne oskrbe, ko zaradi posledic nezgode ali bolezni potrebujete pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravilih.

 • Individualno nezgodno zavarovanje oseb

  Individualno nezgodno zavarovanje oseb

  Osnovna oblika zavarovanja, kjer so krite nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, torej 24 urno kritje.

 • Kolektivno nezgodno zavarovanje

  Kolektivno nezgodno zavarovanje

  Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb je namenjeno zavarovanju delavcev v podjetjih ter njihovim družinskim članom. Zavarovanje sklene delodajalec, ne glede na to ali premijo plača iz lastnih sredstev ali jo odteguje od plač delavcev.

 • Življenjski kasko - Asistenca življenja

  Življenjski kasko - Asistenca življenja

  Omogočite svojim najbližjim, da bodo ohranili življenjski standard tudi v primeru najhujšega!