Natisni

Nezgodna zavarovanja mladih po srcu

Nezgodno zavarovanje mladih po srcu

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko osebe od dopolnjenega 61. do dopolnjenega 85. leta starosti. 

 

Zavarovalno obdobje?

Zavarovanje prične ob 00.00 uri tistega dne, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja. Zavarovanje traja vse življenje. Zavarovanje je možno v času trajanja tudi odpovedati.

 

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode 24 ur na dan, ne glede na kraj nastanka.

Nezgodno zavarovanje mladih po srcu ponuja naslednja kritja:

 • Invalidnost – zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo, če zavarovanec zaradi posledic nezgode utrpi določene trajne posledice v skladu s Tabelo invalidnosti, ki je sestavni del pogojev.
 • Smrt – upravičencu izplačamo zavarovalno vsoto v primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode.
 • Operacije – zavarovanje krije več kot 400 različnih operacij. Zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo, če zavarovanec zaradi nezgode prestane operacije skladno s Tabelo zahtevnosti operacij, ki je sestavni del pogojev.
 • Zlomi, izpahi in opekline – zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino skladno s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin, ki je sestavni del pogojev.
 • Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje – zavarovalno vsoto ali njen del izplačamo v primeru več kot 4 zaporednih nočitev v bolnišnici zaradi nezgode.
 • Nadstandardna nastanitev pri zdraviliškem zdravljenju – krije stroške višjega standarda nastanitve zavarovanca pri izvajalcih zdraviliškega zdravljenja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če zaradi nezgode potrebuje zdraviliško zdravljenje.
 • Prehodna oskrba krije organizacijo, izvedbo in plačilo pomoči na domu pri opravljanju temeljnih (npr. oblačenje, slačenje, umivanje) in podpornih dnevnih opravil (npr. pospravljanje, pranje) ter prevozov s spremstvom na kontrolne preglede, če zavarovanec zaradi nezgode potrebuje prehodno oskrbo.
 • Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje izplačamo za vsako nočitev v bolnišnici zaradi nezgode in sicer za največ 100 nočitev na posamezno nezgodo.

 

Ponujamo vam naslednje pakete zavarovanj

Kritja Kombinacije kritij (zavarovalne vsote v EUR)
A B C D E
Invalidnost 7.000 10.000 10.000 16.000 30.000
Smrt 3.000 5.000 5.000 8.000 10.000
Operacije 1.000 1.000 1.000 1.500 2.500
Zlomi, izpahi in opekline 500 750 750 1.000 2.000
Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje - 350 350 500 1.000
Nadstandardna nastanitev pri zdraviliške zdravljenju - 150 150 300 300
Prehodna oskrba - - 500 500 2.000
Dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje - - 10 10 25

 

Starost ob sklenitvi zavarovanja Mesečna premija v EUR
A B C D E
61-65 3,47 4,87 6,44 8,89 17,69
66-70 3,99 5,63 7,43 10,31 20,34
71-75 4,64 6,64 8,76 12,19 23,86
76-80 5,55 8,08 10,67 14,92 28,77
81-85 6,91 10,31 13,58 19,08 36,19

Premije so izražene v EUR in skladno z veljavno zakonodajo ne vključujejo 8,5% davka od prometa zavarovalnih poslov. Za nezgodno zavarovanje veljajo Pogoji za nezgodno zavarovanje mladih po srcu 01-NEZ-MPS-01/14.

POMEMBNO: Višina premije se določi glede na starost zavarovanca ob sklenitvi zavarovanja in izbrano kombinacijo zavarovalnih kritij. Premija se med trajanjem zavarovanja ne spreminja. Pristopna starost se izračuna tako, da se od leta sklepanja zavarovanja odšteje letnica rojstva (npr. 2015-1949 = 66; v tem primeru bi upoštevali starost 66 let ne glede na mesec rojstva).

UGODNOST: Vsakomur, ki ima sklenjeno ali na novo sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Adriaticu Slovenici, priznamo 10% popust na premijo nezgodnega zavarovanja mladih po srcu.

AS PLUS: Premijo nezgodnega zavarovanja mladih po srcu lahko plačujete preko položnice (UPN) ali trajnika (SEPA DB) skupaj s premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja AS – brez dodatnih stroškov provizij.

 

Ali veste?

 • Letno zaradi nezgode v Sloveniji  kar 44.000 starejših od 64 let poišče pomoč v zdravniški ambulanti, 7.000 jih hospitalizirajo, 600 jih zaradi posledic nezgode umre.
 • Najpogostejše poškodbe starejših zaradi nezgode so poškodbe kolka in stegna ter glave.
 • Povprečno trajanje hospitalizacije pri starejših od 64 let znaša 11 dni.
 • Najpogostejši vzroki za hospitalizacijo so različni padci (po stopnicah, s postelje) in zdrs.