Natisni

Kasko zavarovanje vozila

Kasko zavarovanje vozila

Kaj krije kasko zavarovanje vozila?

Kasko zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila. Z zavarovanjem vozila zavarujemo vse vrste motornih, priključnih, delovnih, tirnih in drugih vozil ter njihove sestavne dele.

Izbiramo med osnovnimi in dodatnimi kasko kritji, osnovna kasko kritja so: dogodki v prometu, požar, tatvina in posebni dogodke. K osnovnemu kasko zavarovanju lahko priključimo še dodatna kasko kritja.

Pri AS-u imamo rešitev tudi v primeru daljše bolniške odsotnosti ali izgube zaposlitve! Kot edini vam omogočamo, da svojemu zavarovanju priključite zavarovanje oprostitve plačila premije in si zagotovite finančno varnost v primeru izgube dohodka.
 

B Osnovna kasko kritja

 • B1 Dogodki v prometu: kritje je namenjeno vsem dogodkom v prometu.

Zavarovalnica izplača zavarovalnino v primerih:

- trčenja z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu,

- trčenja v oviro, zdrsa s ceste, prevrnitve, padca zunanjih predmetov na vozilo, zračnih plovil in njihovih sestavnih delov.

Prav tako je krita škoda, ki nastane na tapeciranih delih vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči, pa tudi škodo zaradi namernega poškodovanja zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh. 

 • B2 Trčenje z identificiranim udeležencem v prometu - URBANI KASKOKritje je namenjeno samo in izključno dogodkom v prometu, ki nastanejo z znanim identificiranim udeležencem v prometu (npr. trčenje dveh ali več vozil, trčenje v pešca na cestišču, kolesarja, ... ). 
  Izključeni pa so primeri npr. trčenja v žival oziroma predmet, zdrsa s ceste.

  Kritje priporočamo varnim in previdnim voznikom, nedeljskim voznikom ...   
 • B3 Velika škoda - TOTALKA AS: krije vse nevarnosti iz kritja B1, vendar le pod pogojem, da nastane totalna škoda oziroma, da vrednost rešenih delov ne presega 30 % tržne vrednosti vozila neposredno pred zavarovalnim primerom.

  Kritje priporočamo za osebna vozila do starosti 6 let.

C kritja: Požar, Tatvina, Posebni dogodki

C kritja lahko priključimo le v primeru, da smo pred tem izbrali katerokoli od B kritij. 

 • C1 Požar: Pokrita je škoda na zavarovanem vozilu, ki je posledica požara z razvojem plamena, direktnega udara strele, eksplozije in nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja.
 • C2 Tatvina: krije tatvino, rop ali protipravni odvzem in škodo na vozilu ali njegovih delih zaradi poizkusa ali izvedbe navedenih kaznivih dejanj.
 • C3 Posebni dogodki: krije nevarnosti družbeno-političnih dogodkov, naravnih nesreč ter zlonamernih in objestnih dejanj.

D Dodatna kasko kritja

Škoda, ki nastane zaradi nevarnosti izbranih dodatnih kritij, se pokrije v celoti BREZ IZGUBE BONUSA. D kritja lahko izberemo ob pogoju sklenitve osnovnega kasko zavarovanja (B kritje) ali v sklopu zavarovanja avtomobilske odgovornosti AO.

 • D1 Razbitje stekel: je kritje za nevarnosti razbitja ali poškodovanja vgrajenega stekla, vključno z obratovalno škodo. Krita je tudi škoda zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb.

  Ni krita škoda na
  : svetlobnih telesih in vzvratnih ogledalih.V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. V primeru zamenjave stekla znaša soudeležba zavarovanca v skladu s soudeležbo navedeno na polici. V primeru popravila stekla, soudeležbe ni. 
 • D2 Razbitje zunanjih svetlobnih teles in ogledal: krije razbitje ali poškodovanje zunanjih svetlobnih teles in ogledal. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. 
 • D3 Poškodbe zaradi naleta živali: krije poškodbe zaradi neposrednega naleta ali trka v žival. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. Soudeležba zavarovanca v skladu z navedenim na polici.
 • D4 Poškodbe na parkirišču: krije neposredno škodo, ki jo povzroči z dotikom neznano motorno vozilo na parkirišču, kot tudi škoda zaradi strešnih sneženih gmot, ki padajo s strehe. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. Soudeležba zavarovanca v skladu z navedenim na polici.
 • D5 Izguba ključev: krije stroške odpiranja vozila in nadomestitve ključev ali elektronske naprave zaradi izgube ključev. 
 • D6 Poškodbe vozila zaradi toče: krije nevarnost poškodb zaradi padca toče. Sklenitev je dovoljena na polici na kateri se istočasno sklene najmanj kritji AO in AO plus. Kritje velja za osebne avtomobile in tovorna vozila z nosilnostjo do 2 toni.  
 • D8A Najem nadomestnega vozila - osnovno: krije stroške najema nadomestnega vozila zaradi nastanka škodnega primera iz kritij B ali C. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. 
 • D8B Najem nadomestnega vozila - razširjeno: krije stroške najema nadomestnega vozila zaradi nastanka škodnega primera iz kritij B, C ali D. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera.

Druge oblike in možnosti kasko zavarovanja

 • Zavarovanje na novo vrednost: V primeru minimalnega doplačila premije se zavarovancu lahko prizna razlika med nabavno vrednostjo novega vozila in izplačano zavarovalnino iz osnovnega zavarovalnega kritja (dogodki v prometu).
 • Zavarovanje na sorazmerno vrednost: Na željo zavarovanca se lahko zniža osnova za določitev kasko premije. Pri izplačilu zavarovalnine se izbrana sorazmerna vrednost upošteva kot delež zavarovanca pri priznani škodi.
 • Odkup prve škode: Ob obnovitvi zavarovanja kljub eni škodi ne izgubite bonusa pri kasko zavarovanju.
 • Zavarovanje pravne zaščite - Avto odškodninska asistenca AS: V primeru prometne nesreče, ki jo je povzročil zavarovanec druge zavarovalnice. Več o zavarovanju.

Posebnosti

Kasko zavarovanje vozil omogoča modulno sestavo različnih kritij in je tako maksimalno prilagodljivo zahtevam oziroma potrebam stranke.

Možnost odkupa prve škode pri kasko zavarovanju - zavarovanec se lahko ob sklenitvi zavarovanja odloči še za dodatno kritje neupoštevanja morebitne prve škode. To pomeni, da v naslednjem zavarovalnem letu kljub škodi ne izgubi bonusa pri kasko zavarovanju. Doplačilo se obračunava pri nevarnostih polnega kaska in je odvisno od premijskega razreda, v katerega je razvrščen zavarovanec.

 

Način plačila

 • Prvo ali enkratno zavarovalno premijo se poravna ob prejemu police, v tem primeru je deležen 4 % gotovinskega popusta.
 • Možno je obročno plačilo premije (prek trajnega naloga) brez doplačila.

 

Popusti in ugodnosti

> Popust za ustrezno alarmno napravo.
> 10 % popusta za invalide.
> Dodatne ugodnosti za naše zveste zavarovance in nove zavarovance.
> Popust na gotovinsko plačilo.
>Brezplačni asistenčni klic za vse avtomobilske zavarovance AS - nudenje informacij in organizacija pomoči, v primeru težav na cesti v Sloveniji (velja za osebna vozila).
> Ugodnejša premija za izkušene voznike.
> Dodatno zavarovanje: Avto odškodninska asistenca AS - v primeru prometne nesreče, ki jo je povzročil zavarovanec druge zavarovalnice.