Natisni

Jahtno AS zavarovanje

Jahtno AS zavarovanje

Jahtno AS zavarovanje je novo, popolno kasko zavarovanje namenjeno navtičnim navdušencem, ki svoje plovilo, katerega vrednost presega 30.000 EUR, uporabljajo za prosti čas in razvedrilo. Za plovila nižjih vrednosti pa izberite ponudbo za kasko zavarovanje plovil.

Kaj krije zavarovanje?

Jahtno AS zavarovanje krije VSE NEVARNOSTI, ki jim je plovilo izpostavljeno med plovbo in v času mirovanja.

Poleg plovila so zavarovani tudi:

 • deli, ki so čvrsto vgrajeni v plovilo,
 • strojne naprave,
 • vgrajena tehnična in navtična oprema.

Vso premično opremo in ostale predmete, kot so pomožni čoln, rezervni motor, premična tehnična in navtična oprema, inventar in prikolica za prevoz plovila, je možno zavarovati po dogovoru z zavarovalnico tako, da se zapišejo na seznam, ki je sestavni del zavarovalne pogodbe.

Območje kritja

Zavarovalno kritje velja za škodne primere, ki nastanejo v Jadranskem morju in notranjih vodah Slovenije, Hrvaške in Italije.

Vsem tistim lastnikom plovil, ki s imajo ustrezno dovoljenje za plovbo po Sredozemskem morju in s svojim plovilom tudi želijo pluti po njem se kritje brezplačno razširi tudi na Sredozemsko morje.

S posebnim dogovorom in doplačilom pa je možna razširitev geografskih meja plovbe tudi na vsa ostala morja.

Od česa je odvisna premija?

Na zavarovalno premijo vpliva:

 • vrsta plovila (jadrnica ali motorno plovilo),
 • vrednost,
 • najvišja hitrost plovbe (samo za motorna plovila).

Posebnosti

 • ob sklenitvi zavarovanja zavarovancem nudimo strokovno pomoč in svetovanje tako preko notranjih kot zunanjih sodelavcev,
 • konkurenčna premija in 40 % vstopni bonus,
 • zavarovanje sporazumno sklenemo tudi na dogovorjeno vrednost,
 • za "čarter" operaterje pripravimo posebno ugodno ponudbo (flotno zavarovanje) in prilagojena kritja (nevračilo plovila s strani najemnika),
  * zavarovalnino za delne škode na plovilu izplačamo brez odbitka "novo za staro",
 • franšize sorazmerno prilagodimo vrednosti plovila,
 • v primeru škodnega dogodka s pomočjo našega strokovnega kadra ter že ustaljenega in utečenega sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki, sodnimi ter pomorskimi izvedenci zagotavljamo servis na celem Jadranu in širše.

 

Za ponudbo in dodatne informacije pokličite 080 11 10.