Natisni

Dom AS - celovito zavarovanje doma na eni polici

Dom AS zavarovanje za vaš dom in družino

PREDNOSTI in UGODNOSTI zavarovanja Dom AS:

 • vsa zavarovanja na eni zavarovalni polici,
 • paketi zavarovanj po meri zavarovanca,
 • možnost družinskega nezgodnega zavarovanja,
 • bogato in široko kritje odgovornosti,
 • brezplačna Stanovanjska asistenca CORIS,
 • možnost zavarovanja nevarnosti v kmetijstvu,
 • sklenitev zavarovanja "na novo vrednost" brez doplačila,
 • premičnine, steklo in plesk so zavarovani tudi v kleteh, na podstrešju in v garažah,
 • vključeno kritje stroškov čiščenja.

Zavarovanje Dom AS vam zagotavlja, da v celoti zavarujete svoj dom in premičnine v njem za nevarnosti, ki vas ogrožajo v vsakdanjem življenju (požar, izliv vode, vlom, poplave, potres ...). Poleg tega pa nezgodno zavarujete tudi vse člane svoje družine, hišne ljubljenčke, glasbila in še kaj. In to vse na eni polici.

Pri AS-u imamo rešitev tudi v primeru daljše bolniške odsotnosti ali izgube zaposlitve! Kot edini vam omogočamo, da svojemu zavarovanju priključite Zavarovanje oprostitve plačila premije in si zagotovite finančno varnost v primeru izgube dohodka.

 • Zavarovanje je sestavljeno iz štirih sklopov, ki vas preprosto vodijo do sklenitve popolnega zavarovanja vašega doma:

1. sklop: Zavarovanje nepremičnin
2. sklop: Zavarovanje premičnin (stanovanjskih in kmetijskih)
3. sklop: Razširitve kritij
4. sklop: Zavarovanje potresa
Dodatna ugodnost za zavarovance - Stanovanjska asistenca CORIS

 

1. Dom AS: Zavarovanje nepremičnin

Zavarujejo se lahko različni objekti, kot so posamezno stanovanje v bloku oziroma večstanovanjski hiši, stanovanjske hiše, garaže, počitniške hiše, bazeni, kmetijska gospodarska poslopja ...

Izbirate lahko med štirimi zavarovalnimi paketi: nadstandardnim, optimalnim, standardnim in ožjim paketom, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij:

Zavarovane nevarnosti in kritja Paketi kritij požarnega zavarovanja
A4 NADSTANDARDNO A3 OPTIMALNO A2 STANDARDNO A1 OŽJE
Požar, strela, eksplozija in padec zračnega plovila (FLEXA)        
Vihar, toča,
udarec zavarovančevega motornega vozila
       
Manifestacija, demonstracija        
Udarec tujega motornega vozila        
Dodatna kritja, nevarnosti in razširitve kritja pri zavarovanju nepremičnin:

D1  Izliv vode:

- zaradi poškodovanja ali zamašitve cevi 

- zaradi poškodovanja naprav, ki so priključene na vodovodno omrežje 

- iz akvarijev, iz vodne postelje

3% ZV+ 3% ZV+    
Običajni stroški odkrivanja mesta počenja cevi 250 250 250 250
Izliv vode zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije 500 300 * *

D2  Poplava, utrganje oblaka, hudournik

       
D3  Vdor meteorne vode, teža snega, padec drevesa, zemeljski plaz, utrganje zemljišča, snežni plaz 3% ZV+ 3% ZV+    
D4  Vandalizem 3% ZV+      
D5  Izginitev posameznih delov zgradbe  3% ZV+      
C11a   Indirektni udar strele - instalacije v stanovanjski zgradbi 3% ZV+      
Vsa ostala C kritja (v skladu s pogoji)        
Potres        
Stroški za čiščenje, rušenje, odvoz 5% ZV PN+

3% ZV PN+

2% ZV PN+ 1% ZV PN+
Stanovanjska asistenca  DA  DA  DA  DA


Legenda oznak v preglednici
  vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena na polici
3% ZV+
vključeno v kritje do 3 % zavarovalne vsote »ZV«, lahko se poviša
  možnost vključitve v kritje
300 vključeno v kritje do zneska v evrih (npr. 300 EUR)
x% ZV PN+ vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je določena z odstotkom od zavarovalne vsote poškodovane nepremičnine, lahko se poviša
  ni vključeno in ni mogoče vključiti v kritje
*
pri posebej dogovorjenem dodatnem kritju izliva vode D1 je škoda zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije krita le do 300 EUR

 
Opomba: Namen predstavitve na spletni strani so kratke informacije o zavarovalnem produktu Dom AS. Natančen obseg kritij z vsemi podrobnostmi in popolnimi informacijami je določen v veljavnih splošnih pogojih Dom AS z oznako 01-DOM-01/14, ki so osnova za sklenitev zavarovalne pogodbe.

2.a Dom AS: Zavarovanje stanovanjskih premičnin

Zavarujejo se lahko stanovanjski predmeti, gotovina, dragocenosti, vrednostni papirji, umetniški predmeti, modeli in zbirke.

Izbirate lahko med štirimi paketi, ki zajemajo naslednje nevarnosti:

Zavarovane nevarnosti in kritja Paketi kritij zavarovanja stanovanjskih premičnin
B4 NADSTANDARDNO B3 OPTIMALNO B2 STANDARDNO B1 OŽJE
Požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila        
Vihar, toča        
Manifestacija in demonstracija        
Udarec zavarovančevega motornega vozila        
Udarec tujega motornega vozila        
- Izliv vode zaradi poškodovanja cevi

- Izliv vode zaradi poškodovanja naprav, ki so priključene na vodovodno omrežje

- Izliv vode iz akvarijev, iz vodne postelje

- Izliv vode zaradi zamašitve cevi

   20% ZV+ 5% ZV+   3%ZV+
Običajni stroški odkrivanja mesta počenja cevi 250 250 250 250
Dodatno kritje E3 - Izliv vode za premičnine        
Izliv vode zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije 500 300 * *
Zemeljski plaz, snežni plaz, utrganje zemljišča         
Vdor meteorne vode, teža snega, vandalizem, padec drevesa        
Vlom in rop        
Rop izven stanovanja 3.000 2.000 1.000 500
Navadna tatvina perila, posteljnine med sušenjem 250 250 250 250
Škoda na zgradbi ob vlomu/ropu, zamenjava ključavnic 1.500+ 1.000+ 500+ 250+
Poplava / Utrganje oblaka / Hudournik    30% ZV+    
Dodatno kritje E2 - Poplava za premičnine        
Odgovornost na območju Slovenije       2.500
Odgovornost na območju Evrope 30.000+ 20.000+ 10.000+  
C01 Posredni in drugi stroški 5.000+ 3.000+    
C02 Plesk, poslikave in obloge 5.000+ 3.000+    
C03a Razbitje stekel stanovanjske zgradbe 5.000+ 3.000+    
C03b Razbitje sanitarne keramike in premičnih stekel 1.000+ 500+    
C08 Živila v zamrzovalnikih 1.000+ 500+    
C09 Motorna vozila in samohodni delovni stroji do 6 kW 2.000+      
C10 Iztek tekočine (lekaža) 2.000+ 1.000+    
C11b Indirektni udar strele - gospodinjski aparati in naprave 3.000+ 1.000+    
Vsa ostala C kritja iz 3. sklopa        
Potres        
Stroški čiščenja, rušenja, odvoza 2.000+ 1.500+ 1.000+ 500+
Stanovanjska asistenca  DA  DA  DA  DA

 

Legenda oznak v preglednici
  vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena na polici
x% ZV+ vključeno v kritje do x % zavarovalne vsote »ZV«, lahko se poviša
  možnost vključitve v kritje
1.000 vključeno v kritje do zneska v evrih (npr. 1.000 EUR)
2.000+
vključeno v kritje do zneska v evrih, lahko se poviša
  ni vključeno in ni mogoče vključiti v kritje
*
pri posebej dogovorjenem dodatnem kritju izliva vode E3 je škoda zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije krita le do 300 EUR

2.b Dom AS: Zavarovanje kmetijskih premičnin

Hkrati z zavarovanjem stanovanjskih premičnin lahko zavarujete tudi kmetijske premičnine, kot so kmetijska oprema, stroji in naprave, vključno s samohodnimi stroji do 6 kW, seno, slama, koruznica ipd., zaloge kmetijskih pridelkov in krmil, živali na kmetiji, traktorji in druga kmetijska mehanizacija nad 6 kW (8,16 KM) ter priključki za omenjene stvari.

Izbirate lahko med štirimi paketi, ki zajemajo naslednje nevarnosti:

Zavarovane nevarnosti in kritja Paketi kritij zavarovanja kmetijskih premičnin
B4 NADSTANDARDNO B3 OPTIMALNO B2 STANDARDNO B1 OŽJE
Požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila        
Vihar, toča        
Manifestacija in demonstracija        
Udarec zavarovančevega motornega vozila        
Udarec tujega motornega vozila        
- Izliv vode zaradi poškodovanja cevi 

- Izliv vode zaradi poškodovanja naprav, ki so priključene na vodovodno omrežje

- Izliv vode zaradi zamašitve cevi

  20% ZV+   5% ZV+  
Običajni stroški odkrivanja mesta počenja cevi 250 250 250 250
Dodatno kritje E3 - Izliv vode za premičnine        
Izliv vode zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije  500 300 *  
Zemeljski plaz, snežni plaz, utrganje zemljišča        
Vdor meteorne vode, teža snega, vandalizem, padec drevesa        
Vlom in rop        
Škoda na zgradbi ob vlomu / ropu, zamenjava ključavnic 1.500+ 1.000+    
Dodatno kritje E1 - Poplava za kmetijske premičnine        
C03c Razbitje stekel kmetijskih objektov, turističnih sob in apartmajev        
Potres        
Stroški čiščenja, rušenja, odvoza 2.000+ 1.500+ 1.000+ 500+

 

Legenda oznak v preglednici
  vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena na polici
x% ZV+ vključeno v kritje do x % zavarovalne vsote »ZV«, lahko se poviša
250 vključeno v kritje do zneska v evrih (npr. 250 EUR)
500+ vključeno v kritje do zneska v evrih (npr. 500 EUR), lahko se poviša
  možnost vključitve v kritje
 
ni vključeno in ni mogoče vključiti v kritje
* pri posebej dogovorjenem dodatnem kritju izliva vode E3 je škoda zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije krita le do 300 EUR

3. Dom AS: Razširitve kritja

Če je zavarovan vsaj eden od prvih dveh sklopov, lahko glede na vaše potrebe obseg zavarovanja razširite z razširitvami od C01 do C14:

C01 - Posredni in drugi stroški
 • Večji stroški čiščenja in rušenja po zavarovalnem primeru
 • Povrnitev stroškov zaradi izgube najemnine
 • Stroški najema nadomestnega stanovanja
 • Stroški projektiranja poškodovanega dela zgradbe
 • Stroški ponovne izdelave osebnih dokumentov
 • Stroški zaradi zlorabe bančne kartice
 • Stroški neupravičene uporabe telefona pri vlomni tatvini ali ropu
C02 - Plesk, poslikave in obloge
C03 - Razbitje stekla
 • C03a - Razbitje stekel stanovanjske zgradbe
 • C03b - Razbitje sanitarne keramike in premičnih stekel
 • C03c - Razbitje stekel kmetijskih objektov, turističnih sob in apartmajev
 • C03e - Razbitje posebnih stekel
C04 - Odgovornost
C05 - Gospodinjski aparati in druge narave
 • Posamični gospodinjski aparati in naprave
 • paket C05a - Paket 1: pralni, sušilni, pomivalni stroj, televizor, štedilnik, kuhalna plošča, pečica, hladilnik
 • paket C05b - Paket 2: paket 1 + zamrzovalnik (skrinja in omara), klima naprava, avdio in video naprave
 • paket C05c - Paket 3: paket 2 + sesalnik za prah, telefon, avtomatski telefonski odzivnik, modem, mikrovalovna pečica,
  kuhinjska napa, plinski bojler, plinska peč kombinirana z bojlerjem
 • paket C05d - mobilni telefoni, prenosni računalniki, tablični računalniki
C06 - Strojelomno zavarovanje instalacij
C07 - Živali (psi, mačke, domače ptice, živali v terariju in živali v   akvariju)
C08 - Živila v zamrzovalnikih
C09 - Motorna vozila in samohodni stroji
C10 - Iztek tekočine (lekaža)
C11 - Indirektni udar strele
 • C11a - Instalacije, vgrajene v stanovanjskem objektu, vključno s strojno opremo, navedeno v pogojih
 • C11b - Vsi gospodinjski aparati in naprave, zavarovani v sklopu 2
 • C11c - Vsi predmeti iz kritja C11a in C11b
C12 - Družinsko nezgodno zavarovanje
C13 - Medicinski pripomočki in proteze
C14 - Glasbila

4. Dom AS: Dodatno zavarovanje potresa


Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari, ki nastane neposredno zaradi delovanja potresa. Višina zavarovalne premije je odvisna od:

 • območja, na katerem je zavarovana stvar (Slovenija je razdeljena v štiri območja z različno potresno izpostavljenostjo),
 • leta gradnje - pri zavarovanju objektov,
 • franšize (soudeležba zavarovanca pri škodi) - višja franšiza od osnovne (2 % franšize) pomeni nižjo premijo.

 

Brezplačna stanovanjska asistenca CORIS
 

 • Stanovanjska asistenca CORIS vam omogoča, da brezplačno, brez dodatnih stroškov in poti, predvsem pa hitro, 24 ur na dan in vse dni v letu pridobite pomoč pri nujnem popravilu ali sanaciji škode, nastale v vašem domu.
   
 • Zagotavlja vam:
  - brezplačno organizacijo obrtniške pomoči ter
  - kritje prve ure dela in potnih stroškov izbranega obrtnika.
 • V kritje stanovanjske asistence so vključena obrtniška dela:
  - vodoinštalaterja, električarja, serviserja klimatskih naprav, ključavničarja, čistilnega servisa, mizarja, zidarja, steklarja.
   
 • Asistenca zagotavlja tudi prevoz zavarovancev in povračilo stroškov začasne namestitve do zneska določenega v zavarovalnih pogojih Dom AS, če je zavarovana nepremičnina (stanovanje ali stanovanjska hiša) tako poškodovana, da bivanje v njej ni mogoče.

 

DOM AS - Popusti

 • Popusti za preventivne ukrepe (alarmne naprave, protivlomna vrata, Bonpet ampule)
 • Popust za višino premije
 • Popust za trajanje zavarovanja
 • Popust za takojšnje plačilo
 • Paketni popusti glede na ostala zavarovanja, sklenjena pri AS-u
 

Opomba: Namen predstavitve na spletni strani so kratke informacije o zavarovalnem produktu Dom AS. Natančen obseg kritij z vsemi podrobnostmi in popolnimi informacijami je določen v veljavnih splošnih pogojih Dom AS z oznako 01-DOM-01/14, ki so osnova za sklenitev zavarovalne pogodbe.