Natisni

Zavarovanje za tveganje raka Ona AS Zdravje

Zavarovanje za tveganje raka

Skrb vzbujajoči so statistični podatki, ki vsakodnevno potrjujejo, da število obolelih za rakom skozi leta narašča. Vendar pa diagnoza rak že zdavnaj ne pomeni, da je vsega konec, saj so metode zdravljenja vsak dan boljše in rezultati sodobne medicine vzpodbudni. Kljub temu, da je vedno več oblik raka ozdravljivih, je zdravljenje običajno dolgotrajno in naporno.

In zato, da bi bilo zdravljenje bolj dostopno in finančno malo lažje, smo v Adriaticu Slovenici pripravili novo zavarovanje, ki vam za dostopno mesečno premijo omogoča denarno izplačilo, če v času trajanja zavarovanja zbolite za katero izmed oblik raka.


Kaj krije zavarovanje Ona AS Zdravje?

Osnovno zavarovalno kritje vam zagotavlja izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela ob postavljeni diagnozi bolezni ženskega raka. Zavarovanje se nanaša na specifične oblike raka za ženski spol na naslednjih delih telesa: dojki, materničnem vratu, materničnem telesu, jajčniku, jajcevodu, nožnici in vulvi. 

 • Posebnost tega zavarovanja je stopenjsko izplačevanje, kar pomeni, da lahko zavarovanka v zavarovalnem obdobju poda več zahtevkov za izplačilo zavarovalnine iz naslova ženskega raka, glede na progresijo bolezni.
   

Zavarovanju sta priključeni še dve dodatni kritji:

 • Zavarovalno kritje drugih oblik raka
 • Zavarovalno kritje za primer smrti

Zavarovalno kritje drugih oblik raka - če je v času trajanja zavarovanja diagnosticirana druga oblika raka, ki ni ženski rak (npr. pljučni rak, rak na debelem črevesju), zavarovalnica vam izplača zavarovalnino v višini 25 % dogovorjene zavarovalne vsote za ženske rake. Zavarovalnina za drugo vrsto raka se izplača le enkrat.

Zavarovalno kritje za primer smrti - izplačilo posmrtnine v primeru smrti zavarovanke (tudi nezgodne). Zavarovalnica  upravičencu (npr. možu, otrokom) izplača zavarovalnino v višini 10% zavarovalne vsote za ženske rake.

 

Komu je namenjeno zavarovanje Ona AS Zdravje?

Zavarovanje Ona AS Zdravje je namenjeno ženskam od 18. do 55. leta starosti. Pred sklenitvijo zavarovanja je potrebno izpolniti kratko Izjavo o zdravstvenem stanju. 
 

Prednosti zavarovanja Ona AS Zdravje

 • Edinstvena prednost pred podobnimi zavarovanji – delno izplačilo tudi za diagnozo nerazsevne oblike ženskega raka, ki je v primeru pravočasnega zdravljenja večinoma ozdravljiv, 
 • dodatna ugodnost BONUS ZA ZDRAVJE - izplačilo 15 % vplačanih premij ob poteku zavarovanja, če v času trajanja zavarovanja ni nastal zavarovalni primer,
 • stopenjsko izplačilo zavarovalnine - glede na progresijo bolezni za primere ženskih rakov,
 • posebnost - zavarovanje se ne prekine, četudi pride do stopenjskega (večkratnega) izplačila za diagnozo ženskega raka ali v primeru izplačila zaradi katerega koli raka.


Višina mesečne premije in izplačilo zavarovalne vsote

 
Mesečna premija se giblje od 2,81 EUR dalje glede na izbrano višino zavarovalne vsote za ženske rake, starost zavarovanke in dobo trajanja zavarovanja. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi vsotami za ženske rake: 10.000 EUR, 20.000 EUR, 30.000 EUR in 40.000 EUR.

Z izplačanim zneskom lahko deloma pokrijete izpad dohodka v času dolgotrajnega zdravljenja ali si privoščite dodatno zdravljenje (alternativne oblike in morebitno zdravljenje v tujini).
 
Višina izplačila zavarovalne vsote ali njenega dela je odvisna od kategorije, v katero je razvrščena bolezen. Oblike ženskega raka so razvrščene v kategorije od 1 do 5 v skladu s spodnjo tabelo. 
 

Oblike ženskega raka 

Kategorija bolezni

% izplačila zavarovalne vsote
Ženski rak v prisotnosti metastaze stopnje IV po TNM klasifikaciji z dokazano stopnjo progresije  1  100 %
Napredujoč ženski rak stopnje III po TNM klasifikaciji  2 50 % 
Postavljena diagnoza ženski rak  3 25 %
Totalna mastektomija zaradi karcinoma in situ dojke  4  10 %
Karcinom in situ dojke
Karcinom in situ jajčnika
Karcinom in situ materničnega vratu
Karcinom in situ jajcevoda
Karcinom in situ vagine
Karcinom in situ vulve
 5  5 %

 

 
Pomembne informacije o zavarovanju

 • Trajanje zavarovanja je 10 let.
 • Zavarovanje ima čakalno dobo, kar pomeni, da kritje prične po 6 mesecih od datuma, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja (izjema je izplačilo posmrtnine zaradi nezgode).
 • Ob nastanku zavarovalnega primera zagotavljamo izplačilo v roku 14 dni od prejema vse potrebne dokumentacije.
 • Pogoj za izplačilo zavarovalnine za raka je 30-dnevno preživetje po postavitvi diagnoze. V nasprotnem primeru se izplača posmrtnina.
 • Opisano zavarovanje urejajo Splošni pogoji za zavarovanje tveganja raka s stopenjskim izplačilom z oznako 01-PZZ-C10-01/13.