Natisni

Zavarovanje prehodne oskrbe

Zdravstvena oskrba zaradi nezgode ali bolezni

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje zagotavlja organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev prehodne oskrbe, ko zaradi posledic nezgode ali bolezni potrebujete pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravilih¹.  

¹Podporna dnevna opravila so opravila, ki omogočajo posamezniku, da živi neodvisno v domačem ali drugem okolju: to so gospodinjska in druga hišna opravila opredeljena v Splošnih pogojih.

Zavarovanje lahko sklenete vsi med 18. in 65. letom, ki imate veljavno dopolnilno zdravsteveno zavarovanje AS. Pomembna prednost ob sklenitvi zavarovanja je, da vam ni potrebno izpolnjevati zdravstvenega vprašalnika. Storitve predhodne oskrbe, ki jih krije zavarovanje, so:

Pomoč na domu

Storitev pomoči na domu vam nudimo, ko zaradi nezgode ali bolezni začasno ali trajno ne morete samostojno opravljati vsaj ene od temeljnih dnevnih opravil, ki so: prehranjevanje in pitje, osebna higiena, oblačenje in slačenje, izločanje po naravni poti ter gibanje. V okviru pomoči na domu vam zagotavljamo tudi varstvo otrok, do največ 4 ure na dan.

Prevoz na kontrole

Prevoz na kontrole in spremstvo vam zagotovimo, ko imate zaradi nezgode za vsaj tri mesece predpisano gibanje s pomočjo hodulj ali bergel. Zagotovimo vam tudi prevoz na dom po odpustu iz bolnišnice.

Prevoz na kemoterapije

Prevoz na kemoterapije ali obsevanja vam zagotovimo, ko zbolite za rakom. 
Podrobnejša določila in opredelitve temeljnih dnevnih opravil so navedena v Splošnih pogojih zavarovanja. 

Strokovna in etična oskrba zavarovancev

Storitev zaupamo osebam in podjetjem, ki zagotavljajo strokovno in etično izvedbo storitev ter upoštevajo človekovo dostojanstvo in varstvo človekovih pravic.


Ponujamo vam tri pakete zavarovanja: 

Zavarovanje zagotavlja (na zavarovalni primer): Mini Osnovni Maksi
Pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil ter
varstvo otrok (do največ)
 100 ur  200 ur 300 ur
Prevoz in spremstvo na kontrolne preglede (do največ) 4 x 8 x 12 x
Prevoz na kemoterapije ali obsevanja zaradi raka 10 x 20 x 30 x


Kako sklenete zavarovanje?

Zavarovanje Prehodne oskrbe lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem Težke bolezni in operacije. Ob tem morate imeti veljavno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri ASu. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na zastopnika AS.

 

Dobro je vedeti

Kakšni so stroški oskrbe na domu in prevozov, če zavarovanja nimam sklenjenega?

Cene gospodinjske pomoči se gibljejo od 10 EUR/uro dalje, cene nenujnega prevoza od 1 EUR/km dalje, cene varstva otrok pa od 8 EUR/uro dalje. Zavarovanje prehodne oskrbe krije organizacijo in plačilo storitev prehodne oskrbe na območju Slovenije.

Za kakšno obdobje se sklepa zavarovanje? 

Zavarovalna polica se sklene za dobo 4 let z avtomatskim obnavljanjem. Zavarovanje traja do dopolnjenega 75. leta starosti, lahko pa ga prekličete kadarkoli v času trajanja zavarovanja.