Natisni

Zdravstveno zavarovanje v tujini CORIS AS

V tujino potujemo vse pogosteje, tako poslovno kot zasebno. Stroški zdravljenja so v tujini lahko zelo visoki, zato je pomembno, da že pred potovanjem v tujino poskrbite za sklenitev zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS, ki vam bo nudilo ustrezno finančno varnost in pomoč v primeru nezgode ali bolezni v tujini. 

Kaj krije zavarovanje?


Zdravstveno zavarovanje v tujini z Asistenčno družbo Assistance CORIS d.o.o. krije nujne stroške, ki nastanejo kot posledica bolezni ali nezgode. Zavarovanje velja v vseh državah sveta. Poleg finančne varnosti vam v okviru dogovorjene zavarovalne vsote za kritje stroškov nujnega zdravljenja in stroškov prevoza do višine dogovorjene zavarovalne vsote zagotavlja tudi 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, vse dni v letu. Zavarovanje nudi naslednja kritja:

Storitve asistenčnega klicnega centra:
 • dostopnost asistenčnega klicnega centra 24 ur na dan 7 dni v tednu,
 • organizacijo nujne zdravstvene pomoči,
 • organizacijo nujnih zdravstvenih prevozov zavarovanca,
 • obveščanje zavarovanca in njegovih najbližjih,
 • telefonske stroške za nujne klice na asistenčno družbo.

Nujne in dodatne stroške:
 • medicinska oskrba in obisk zdravnika,
 • zdravljenje,
 • zdravila in zdravniški pripomočki,
 • nujne zobozdravstvene storitve,
 • prevoz do najbližje bolnišnice in nazaj,
 • prevoz v domovino,
 • prevoz in bivanje za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca,
 • spremstvo in prevoz mladoletnega otroka,
 • prevoz družinskega člana,
 • prevoz posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca,
 • povratek v domovino v primeru smrti družinskega člana.
   


Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko vsi, ki potujejo v tujino kot  turisti, popotniki, izletniki, poslovneži, delavci ali študentje/dijaki za čas študija. 

Zavarujejo se lahko zdrave osebe do dopolnjenega 75. leta starosti.
Ob doplačilu na premijo se lahko zavarujejo tudi osebe starejše od 75 let. Za osebe:
 • od 75. do 85. leta starosti se obračuna 50% doplačilo na premijo, 
 • nad 85 let se obračuna 100% doplačilo na premijo.

Zavarujejo se lahko tudi tujci, ki potujejo po Sloveniji oziroma bivajo in delajo v Sloveniji do 90 dni. Zavarovanje za tujce se lahko sklene v vseh poslovalnicah Adriatica Slovenice.
 

Zavarovalno kritje

Izbirate lahko med tremi zavarovalnimi vsotami:

 • zavarovalno kritje 25.000 EUR
 • zavarovalno kritje 50.000 EUR
 • zavarovalno kritje 100.000 EUR

V primeru celoletnega posameznega in družinskega zavarovanja na Hrvaškem znaša zavarovalno kritje 20.000 EUR.

Stroški, do katerih je upravičen zavarovanec, so kriti v celoti, ne glede na razliko v ceni zdravstvenih storitev v Sloveniji in državi, v kateri poteka zdravljenje.

Oblika zavarovanja in višina zavarovalne premije


Zdravstveno zavarovanjem v tujini z asistenco vam zagotavlja varno bivanje v tujini. Glede na dolžino potovanja, se lahko odločate za naslednje oblike zavarovanja:
- neprekinjeni termini potovanja od 1 dneva do enega leta, oziroma 
- za celoletno zavarovanje z večkratnimi potovanji v tujino, s tem, da posamezno zadrževanje v tujini ne traja več kot 90 dni.
 
Premija je odvisna od izbranega zavarovalnega kritja (osnovno, dvojno, trojno), trajanja potovanja, vrste sklenitve (posamezno, družinsko ali skupinsko) in morebitnega rekreativnega oziroma aktivnega športnega udejstvovanja (določi se pribitek na premijo). Po ceniku za posameznika se lahko zavarujejo tudi poslovneži.
 

 

Posamezno po osebi Družinsko* Skupinsko**
Zavarovalno kritje  25.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR 25.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR 25.000  EUR 50.000 EUR 100.000 EUR
Trajanje zavarovanja Premija v EUR
1 dan

5,29

7,97

9,01

9,37

14,06

15,94

3,57

5,36

6,07

do 3 dni  6,42 9,63
10,92 11,72
17,58 19,92
4,08 6,12  6,93
do 5 dni  9,37  14,06  15,94  17,01  25,52  28,93  5,91  8,88  10,06
do 8 dni  12,33  18,49  20,95  22,21  33,32  37,76  7,64  11,46  12,99
do 15 dni  18,75  28,12  31,88  34,54  51,81  58,71  11,72  17,58  19,92
do 21 dni   23,44  35,15  39,84  43,40  65,10  73,78  14,06  21,09  23,90
do 30 dni  29,34  44,01  49,88  52,67  79,00  89,53  17,62 26,43  29,96
do 45 dni  41,06  61,58  69,80  71,52  107,28  121,59 25,78
 38,67  43,82
do 60 dni  45,14  67,70  76,73  80,89  121,34  137,51  26,99  40,49 45,90
do 75 dni   62,15  93,22  105,66  -  -
do 90 dni  72,34  108,51  122,97 128,37
192,55
218,23 44,63
66,94 75,86
do 120 dni  94,74  142,11  161,06 167,08
250,62
284,03
54,00
81,01 91,80
do 150 dni  117,18  175,77  199,21
do 180 dni   141,05  211,58  239,79 249,12
373,67 423,50 86,26
129,39 146,64
do 210 dni  154,07  231,11  261,92
do 240 dni  169,26 253,89  287,74 - -
do 300 dni  186,62  279,93  317,25
do 1 leta  211,58  317,36
359,68 374,33 561,49
636,35
172,52
258,77 293,28

 * Družina: starši in otroci do 26. leta starosti
** Skupina: 9 ali več oseb
 

 • Celoletno družinsko zavarovanje (večkratna potovanja do 90 dni, v enem letu)

Trajanje zavarovanja 1 leto      
 Zavarovalno kritje na osebo 25.000 EUR  50.000 EUR  100.000 EUR 
 Premija za eno družino* 99,82 EUR 139,97 EUR  196,39 EUR 

*Pri družinskem zavarovanju so zavarovanci osebe, ki so navedene na polici in živijo v skupnem gospodinjstvu ter so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner iz druge pravno priznane skupnosti in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti.

Pri celoletnem družinskem zavarovanju, polica velja za vse družinske člane, vsak član lahko potuje tudi posamezno. Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem zavarovalnem letu s pogojem, da posamezno zadržavanje v tujini ne sme trajati več kot 90 dni.
 
 
 • Celoletno posamezno zavarovanje (večkratna potovanja do 90 dni, v enem letu)

 Trajanje zavarovanja 1 leto      
 Zavarovalno kritje na osebo 25.000 EUR  50.000 EUR  100.000 EUR 
 Premija na osebo 52,08 EUR 73,78 EUR  103,08 EUR 
 
Zavarovanje je namenjeno posameznikom, ki odhajajo v tujino večkrat na leto, ko posamezno zadrževanje v tujini ne traja več kot 90 dni. Zavarovanje je namenjeno tudi poslovnežem, za pogoste službene poti v tujino in družinskim članom poslovnežev.


Ugodna premija za posameznike in družine, ki potujete na Hrvaško in v Črno goro
 

 • Celoletno posamezno in družinsko zavarovanje na Hrvaškem

Trajanje zavarovanja 1 leto Posamično po osebi Družinsko
 Zavarovalno kritje 20.000 EUR 20.000 EUR
 Premija 21,70 EUR 43,40 EUR

 

 • Posamezno in družinsko zavarovanje do 30 dni za kritje na Hrvaškem in v Črni gori

     
Posamično po osebi
   
Družinsko
Zavarovalno kritje 25.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR  25.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR
Trajanje zavarovanja       Premija v EUR
1 dan  4,23 6,35 7,19 7,50 11,25 12,75
do 3 dni  5,14 7,71 8,75 9,37 14,06 15,94
do 5 dni  7,50 11,25 12,75 13,61 20,41 23,13
do 8 dni  9,86 14,80 16,76 17,77 26,66 30,22
do 10 dni  12,95 19,43 22,03 23,23 34,85 39,49
do 15 dni  14,99 22,49 25,49 27,62 41,44 46,96
do 21 dni  18,75 28,12 31,88 34,72 52,08 59,02
do 30 dni  23,47 35,21 39,90 42,13 63,20 71,62

 

DDV skladno s 44. Členom ZDDV-1 ni obračunan, v premijo je vračunan 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov, kjer je to zakonsko zahtevano.
 
 • Zavarovanje dijakov in študentov za čas študija v tujini

Zavarovanje je namenjeno študentom in dijakom, ki študirajo v tujini.

Zavarovanje je možno skleniti za obdobje od 90 dni do enega leta. Za sklenitev tovrstnega zavarovanja je potrebno poleg osnovnih podatkov predložiti tudi potrdilo o vpisu, ki je izdano s strani tuje univerze, fakultete ali šole. Ob ustreznem dokazilu se dijakom in študentom odobri izredni popust v višini 10% in sicer samo pri trajanju zavarovanja: do 90 dni, do 180 dni in 1 leto.

 • Zavarovanje delavcev 

Zavarovanje je namenjeno podjetjem, ki želijo zavarovati svoje delavce za čas dela in bivanja v tujini. Zavarovanje je možno skleniti za celoletno bivanje v tujini ali za večkratne odhode v tujino v enem letu s tem, da posamezno zadrževanje v tujini ne traja več kot 90 dni. Zavarovanje lahko sklenete individualno za enega delavca ali skupinsko (2 in več oseb).

 • Zavarovanje za tujce 

Zavarovanje za tujce je namenjeno osebam, ki v Slovenijo prihajajo iz drugih držav. Zavarujejo se lahko za bivanje (v primeru, da prihajajo na obisk) ali za bivanje in delo (v primeru, da prihajajo zaradi zaposlitve). Zavarovanje velja v Sloveniji in državah, ki mejijo na Slovenijo, če le-ta ni država stalnega prebivališča zavarovanca.

Posebnost

 • Zavarovanje je potrebno skleniti v času, ko se zavarovanec nahaja v Republiki Sloveniji. Če se ob sklenitvi zavarovanec nahaja v tujini, zavarovalno kritje prične veljati šele po preteku 5 dni od dneva sklenitve zavarovanja.
 • Obnovitev zavarovanja v tujini. Zavarovanje je možno obnoviti najkasneje 5 dni pred iztekom tekočega zavarovalnega obdobja. Če se zavarovanje obnovi po izteku omenjenega roka, v prvih 5 dnevih obnovljenega zavarovanja ni zavarovalnega kritja za primer bolezni (karenca). Karenca se ne upošteva, če se zavarovanec ob obnovitvi nahaja v Republiki Sloveniji. 

 

skleni