Natisni

Sankcijska klavzula

Sankcijska klavzula - Sanction Limitation and Exclusion Clause


V kolikor je na vaši polici premoženjskega zavarovanja pod točko "Ostala določila" navedeno, da za vaše zavarovanje velja tudi Sankcijska klavzula, potem se lahko z njeno vsebino seznanite na tej strani.

Klavzula velja za vsa premoženjska zavarovanja razen za nezgodna zavarovanja in zdravstvena zavarovanja v tujini z asistenco CORIS (ZZTA).

Sankcijska klavzula ima oznako 03-TSE-01/12 in se glasi :

Zavarovalnica ne zagotavlja zavarovalnega kritja in zato nima obveznosti poplačila zahtevka ali plačila kakršne koli druge koristi, ne glede na določila zavarovalne pogodbe, v primeru, če bi takšno poplačilo zahtevka ali plačilo kakršne koli druge koristi izpostavilo zavarovalnico kakršnim koli sankcijam, prepovedim ali omejitvam na podlagi resolucij Združenih narodov ali trgovinskim ali ekonomskim sankcijam, kršitvam zakonov ali predpisov Evropske Unije, Velike Britanije ali Združenih držav Amerike.


V zadnjih letih je Sankcijskijska klavzula postala običajna v pozavarovalnih pogodbah, zato jo moramo upoštevati tudi zavarovalnice. To pomeni, da  po/zavarovalnica ne bo krila škode, v kolikor bi imelo plačilo škode za posledico kršitev sankcij, ki so uvedene proti določeni državi, osebi ali subjektu.

Načeloma se z uporabo klavzule lahko srečamo pri vseh zavarovalnih vrstah, seveda pa so temu bolj izpostavljene zavarovalne vrste katerih kritje vključuje mednarodni element.